Clip Angel to program należący do klasy aplikacji „menedżer schowka”. Przechwytuje wiele obiektów schowka i pozwala użytkownikowi wybrać i wkleić je w dowolnym programie. Autor zainspirował się takimi programami jak: Clipdiary, Ditto, AceText. Główne priorytety tego narzędzia to: użyteczność, zgodność i niezawodność.

Cechy programu Clip Angel:
-obsługuje formaty schowka: tekst, HTML, RTF, plik, obraz
-przechwytywanie danych obsługiwanych typów skopiowanych do schowka (klipów)
-przechwytuje tytuł okna nadawcy i nazwę procesu dla klipu
-pokazuje źródłowy URL dla klipu HTML
-filtruje według znaków „Używany (wklejony)” i „Ulubione” za pomocą skrótów klawiaturowych
-filtruje według typu klipu
-ma filtr tekstowy (podczas pisania) do listy klipów
-historia ostatnio używanych
-oznaczanie za pomocą wklejonych klipsów
-oznaczanie dopasowań filtru w tekście
-zaznaczanie hiperłączy w tekście, aby je otworzyć
-umożliwia wklejenie klipu jako oryginalnego lub zwykłego tekstu
-powtarzająca się zewnętrzna kopia poprzedniego klipu podnosi go do góry listy
-ustawienia „Maksymalny rozmiar klipu KB” i „Numer głębokości historii”
-ustawianie „skrótu klawiaturowego w celu otwarcia okna z resetowaniem”
-wielojęzyczny interfejs
-wyszukiwanie w przód
-zdolność do usuwania i przenoszenia klipów na liście
-historia przechowywana jako zaszyfrowana na dysku
-ustawianie „skrótu klawiaturowego dla przyrostowego wklejania”
-polecenie „Zawijanie słów”
-polecenie „Przesuń tylko wklejony klip do góry”
-polecenie „Pokaż kolumnę z krótkim rozmiarem widocznego klipu”
-polecenie „Edytuj tytuł klipu”
-edytuj tryb tekstu klipu
-polecenia „Zaznacz / Usuń ulubione” klipy
-przestrzeganie prywatności w kopiowaniu haseł
-automatyczne i ręczne sprawdzanie nowej wersji i aktualizacji jednym kliknięciem
-tryb przenośny (portable)
-funkcja „Zawsze na wierzchu”
-polecenie, aby otworzyć klip jako plik
-polecenie do symulacji danych wejściowych (dla okien izolowanych ze schowka)
-przełącznik „Monitoruj schowek”
-przełącznik „czcionki o stałej wysokości”
-polecenie „Wyczyść filtry w oknie”
-pełne wsparcie dla trudnych okien w poleceniu wklejania (cmd.exe i RDP)
-lista klipów przedstawia przykłady plików wideo
-przełącznik „Natywne formatowanie” (pliki HTML i RTF)
-polecenie „Pokaż źródło ikonki źródłowej”
-automatyczne otwieranie okna po przechwyceniu klipu tekstowego z programu Adobe Illustrator
-polecenie „Tekst porównania” z obsługą Beyond Compare, ExamDiff Pro, WinMerge, Araxis Merge, DiffMerge i niestandardowej aplikacji
-polecenie „Przetłumacz tekst”
-tytuł okna docelowego jest wyświetlany w tytule okna
-ustawianie domyślnej czcionki
-ustawianie „skrótu klawiaturowego, aby otworzyć okno z ulubionymi”
-polecenie „Wyczyść schowek”
-polecenie „Przejdź na górę”
-polecenie „Kopiuj tekst w dowolnym oknie na Control+F3”
-ustawianie „skrótu klawiszowego w celu porównania ostatnich klipów”
-polecenia do ustawiania wartości filtra typu
-ustawianie „skrótu klawiaturowego w celu otwarcia okna bez zmian”
-ustawianie „Folderu plików tymczasowych”
-polecenie „Szukaj niezależnych słów”
-i inne.

Uwaga
Wymaga do działania bibliotek .Net Framework 4.5 lub wyżej.
Info
Nie wymaga dodatkowych czynności wymagających zainstalowania programu. Można uruchomić program z dowolnego katalogu, ale program będzie używać pojedynczych ustawień i bazy danych, przechowywanych w profilu użytkownika systemu Windows, w trybie normalnym i w katalogu programu – w trybie przenośnym. Do autostartu podczas logowania do użytkownika, należy włączyć odpowiednie pole wyboru w oknie ustawień.

Plik ClipAngelPortable.bat uruchamia aplikację w trybie przenośnym, ustawienia i baza danych zostaną załadowane/zapisane w tym samym katalogu, w którym uruchomiony zostanie program.

Działa w systemach: Windows Vista,7,8,10
Licencja: bezpłatny (GPLv3)
Pobierz /.zip/ (2,8 MB / 8,5 MB)
Zmiany w wersji: link
Języki / Languages:
Zrzuty ekranu / Screenshots
http://portable.info.pl/wp-content/uploads/2017/05/Clip_Angel_icon256.pnghttp://portable.info.pl/wp-content/uploads/2017/05/Clip_Angel_icon256-150x150.pngzbymalSchowek systemowyClip Angel,Clip Angel portable,menedżer schowka,schowek systemowy
Clip Angel to program należący do klasy aplikacji 'menedżer schowka'. Przechwytuje wiele obiektów schowka i pozwala użytkownikowi wybrać i wkleić je w dowolnym programie. Autor zainspirował się takimi programami jak: Clipdiary, Ditto, AceText. Główne priorytety tego narzędzia to: użyteczność, zgodność i niezawodność. Cechy programu Clip Angel: -obsługuje formaty schowka: tekst, HTML,...