Icecream_PDF_Split&Merger_icon256_portable.info_.pl_Icecream PDF Split & Merge – darmowa aplikacja, która robi dokładnie to, co określa jej nazwa, czyli pozwala podzielić oraz szybko i łatwo połączyć pliki PDF.

Można podzielić dokumenty na pojedyncze strony lub pozbyć się konkretnych stron korzystając z różnych trybów rozdzielających, które oferuje narzędzie. Scali lub podzieli każdy plik PDF bez ograniczeń, jeśli chodzi o ilość stron i ma możliwość pracy z plikami chronionymi hasłem.

Program posiada również, dla większej wygody, wbudowany czytnik PDF-ów.

Przegląd funkcji programu Icecream PDF Split & Merge:
-pozwala podzielić dowolny dokument PDF na pojedyncze strony, z których każda będzie zapisana, jako pojedynczy plik

-pomaga podzielić dokument na kilka grup, począwszy od podanej strony – wystarczy wpisać numer strony, jako punkt wyjścia do podziału, a także określić żądaną liczbę stron w każdej grupie. Np. jeśli chcemy podzielić dokument na 3 grupy stron począwszy od strony 4, to plik wyjściowy będzie zawierał strony 4, 5 i 6, drugi plik strony 7, 8 i 9, itd.

-obsługuje możliwość pozbycia się wybranych stron zgodnie z ich numerami. Jest w stanie usunąć kilka stron niezależnie od ich pozycji w oryginalnym dokumencie.

-dzielenie przez zakres stron – w przeciwieństwie do podziału według grup, ten sposób podziału dokumentów nie ma żadnych ograniczeń, można ustawić dowolne zakresy, niezależnie od liczby stron

-pozwala na łączenie kilku dokumentów w jeden bez żadnych ograniczeń ilościowych

-ma wsparcie dla metody „przeciągnij i upuść”, przez co unikamy czasochłonnego wyszukiwania plików za pomocą Eksploratora Windows

-pozwala pracować z dokumentami chronionymi hasłem, po jego poprawnym wprowadzeniu, bo jeśli hasło jest nieprawidłowe, nie będzie możliwe modyfikowanie tych dokumentów

-podgląd pliku – każdy plik dodany do dzielenia lub łączenia można otworzyć w osobnym oknie podglądu. Jedynym wyjątkiem są szyfrowane pliki, dla których hasło nie zostało wprowadzone.

-oferuje 4 rodzaje operacji podziału, a każdy z nich ma swój własny rodzaj nazewnictwa plików:
a) dzielenie plików na pojedyncze strony – program będzie nazywać nowe pliki zgodnie z ich numerami stron: filename_pN, gdzie N oznacza numer strony w oryginalnym dokumencie
b) dzielenie na grupy stron – plik wyjściowy będzie nazwany filename_pN-M, gdzie N i M określają pierwszą i ostatnią stronę
c) pozbycie się niektórych stron – program stworzy plik z nazwą name_edited_year_month_day_h_m_s.
w ten sposób pliki wyjściowe, tworzone przez IceCream PDF Split & Merge, można będzie łatwo znaleźć.

-program oferuje trzy opcje lokalizacji pliku wyjściowego:
a) subfolder – utworzy podfolder w folderze, który zawiera oryginalny dokument
b) oryginalny folder – wszystkie nowe pliki zostaną zapisane w folderze, który zawiera oryginalny dokument
c) kategoria – zapisze dokument wyjściowy do istniejącego folderu na komputerze lub utworzy podfolder
Można dowiedzieć się więcej na temat opcji wyboru folderu w sekcji „Ustawienia programu – Zapisz w…”.

-zarządzanie kolejką podczas łączenia plików – wszystkie pliki, które są dodawane do seryjnego usuwania tworzą kolejkę. Możliwe jest, aby usunąć pewne pliki z kolejki i przesunąć je w górę lub w dół, aby zmienić pozycję w kolejce.

-szybkie, seryjne łączenie świeżo podzielonych plików – po zakończeniu zadania dzielenia PDF-ów, ukaże się okno raportu z 3 przyciskami, w tym jeden oferuje scalenie ich poprzez automatyczne dodanie ich do nowej kolejki.

Info - PDF Candy
PDF Candy – 24 darmowe narzędzia do pracy z plikami PDF

W grudniu 2016 roku Icecream Apps, wydawca takich programów (wszystkie są na stronie), jak: Icecream PDF Split&Merge i Icecream PDF Converter (a także Icecream eBook Reader, Icecream Image Resizerm, Icecream Screen Recorder) uruchomił nowy projekt internetowy pod nazwą PDF Candy.
PDF Candy zapewnia użytkownikom na całym świecie absolutnie bezpłatne narzędzia internetowe do pracy z plikami PDF (przekształcenie, podział, łączenie, obracanie, itp). PDF Candy jest tworzony przez zespół Candy Apps, co oznacza sprawdzoną niezawodność i wysoką jakość przetwarzania plików PDF. Użyliśmy najlepszej funkcjonalności naszego oprogramowania tworząc ten unikalny zestaw narzędzi, aby zapewnić Państwu najlepsze rezultaty dostępne online. Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie i są bez reklam.
Wszystkie narzędzia są bardzo łatwe w użyciu. Zawsze można przesyłać pliki z Dropbox, Google Drive lub po prostu przeciągając je i upuścić. Każde narzędzie może być dodana do „ulubionych” w celu szybszego dostępu z indeksu strony PDF Candy.
Jeśli podba Ci się PDF Candy nie zapomnij podzielić się na Facebooku, Twitterze, Google Plus, etc.

Działa w systemach: Windows XP,Vista,7,8,10
Licencja: bezpłatny (freeware)
Pobierz (21 MB / 86 MB) /.paf PAppC 32 i 64-bit /
Wersja instalacyjna: pobierz

Zmiany w wersji: link

Języki / Languages:
Zrzuty ekrany / Screenshots
http://portable.info.pl/wp-content/uploads/2015/06/Icecream_PDF_SplitMerger_icon256_portable.info_.pl_.pnghttp://portable.info.pl/wp-content/uploads/2015/06/Icecream_PDF_SplitMerger_icon256_portable.info_.pl_-150x150.pngzbymalPAFPDFdzielenie PDF,Icecream PDF Split & Merge,Icecream PDF Split & Merge portable,PDF,łączenie PDF
Icecream PDF Split & Merge - darmowa aplikacja, która robi dokładnie to, co określa jej nazwa, czyli pozwala podzielić oraz szybko i łatwo połączyć pliki PDF. Można podzielić dokumenty na pojedyncze strony lub pozbyć się konkretnych stron korzystając z różnych trybów rozdzielających, które oferuje narzędzie. Scali lub podzieli każdy plik...