SQuirreL SQL Client 3.7.1 portable

SQuirreL SQL Client 3.7.1 portable

SQuirreL SQL Client jest narzędziem do administrowania bazami danych (raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników). Wykorzystuje JDBC (ang. Java DataBase Connectivity - łącze do baz danych w języku Java) - interfejs…continue »