Alternate HASH-Generator 1.700 portable

Alternate HASH-Generator

Alternate HASH-Generator to program, który pozwala generować wartości mieszania (lub sumy kontrolne) z ciągu lub pliku. Może również porównać wygenerowaną wartość z oczekiwaną.

Każdy plik na komputerze ma wbudowany kod, który służy do określania integralności i autentyczności. Nie są one zwykle widoczne, ale za pomocą wyspecjalizowanych aplikacji, takich jak Alternate HASH-Generator można je łatwo pobrać, a nawet porównać je w celu lepszej analizy.

Program jest dostarczany z następującymi algorytmami generowania wartości mieszającej:
MD2 ; MD4 ; MD5 ; SHA-1 ; SHA-2 (224, 256, 384, 512) ; KECCAK (224, 256, 384, 512) ; SHA-3 (224, 256, 384, 512) ; AK ; BKDR ; DEK ; DJB ; ELF ; JS ; PJW ; RS ; SBDM.

HASH:

Funkcja skrótu (funkcja mieszająca lub funkcja haszująca) – funkcja przyporządkowująca dowolnie dużej liczbie krótką, zawsze posiadającą stały rozmiar, niespecyficzną, quasi-losową wartość, tzw. skrót nieodwracalny.
W informatyce funkcje skrótu pozwalają na ustalenie krótkich i łatwych do weryfikacji sygnatur dla dowolnie dużych zbiorów danych. Sygnatury mogą chronić przed przypadkowymi lub celowo wprowadzonymi modyfikacjami danych (sumy kontrolne), a także mają zastosowania przy optymalizacji dostępu do struktur danych w programach komputerowych (tablice mieszające) /Wiki/.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Otwieramy folder ProgramFiles /AlternateHASHGeneratorPortable > App > ProgramFiles/ i po rozpakowaniu Alternate_HASH-Generator_Polish_lang.zip plik Languages.ini podmieniamy z istniejącym tam, a plik LangHasher_Polish.ini wrzucamy do tego folderu. Następnie uruchamiamy program. W wersji instalacyjnej i „.zip” można dodać język polski w ten sam sposób, jak w wersji „.paf.exe”.

Languages: Bulgarian, Chinese, Danish, English, French, German, Greek, Hungarian, Japanese, Russian, Turkish + Polish.

You may also like...