Duplicati 2.0.7.1 Beta portable

Duplicati

Duplicati to klient kopii zapasowych, który bezpiecznie przechowuje zaszyfrowane, przyrostowe, skompresowane zdalne kopie zapasowe plików lokalnych w usługach przechowywania w chmurze i zdalnych serwerach plików. Projekt został zainspirowany Duplicity). Duplicati obsługuje usługi tworzenia kopii zapasowych online, takie jak Amazon S3, Backblaze (B2), Box, Dropbox, FTP, Google Cloud & Drive, HubiC, MEGA, Microsoft Azure & OneDrive, Rackspace Cloud Files, OpenStack Storage (Swift), Sia, Storj DCS, SSH (SFTP), WebDAV, Tencent Cloud Object Storage (COS) i inne.
Jest nie tylko wydajny z danymi, ale także dobrze radzi sobie z problemami z siecią. Przykładowo, przerwane kopie zapasowe można wznawiać, a Duplicati regularnie testuje zawartość kopii zapasowych. W ten sposób uszkodzone kopie zapasowe w uszkodzonych systemach pamięci masowej można wykryć, zanim będzie za późno.

Tworzy kopie zapasowe plików i folderów z silnym szyfrowaniem AES-256. Oszczędzaj miejsce dzięki przyrostowym kopiom zapasowym i deduplikacji danych.

Deduplikacja – eliminowanie powtarzających się części w zbiorze danych. Jest to proces stosowany przy okazji tworzenia kopii zapasowych danych (tzw. backup). Celem procesu deduplikacji jest ograniczanie ilości miejsca potrzebnego do przechowywania kopii zapasowych.

Cechy Duplicati:
  • Używa szyfrowania AES-256 (lub GNU Privacy Guard), aby zabezpieczyć wszystkie dane przed ich przesłaniem.
  • Początkowo przesyła pełną kopię zapasową, a następnie przechowuje mniejsze, przyrostowe aktualizacje, aby zaoszczędzić przepustowość i przestrzeń dyskową.
  • Harmonogram automatycznie aktualizuje kopie zapasowe.
  • Zintegrowany aktualizator powiadomi Cię, gdy pojawi się nowa wersja
  • Zaszyfrowane pliki kopii zapasowych są przesyłane do celów, takich jak FTP, Cloudfiles, WebDAV, SSH (SFTP), Amazon S3 i inne.
  • Umożliwia tworzenie kopii zapasowych folderów, typów dokumentów takich jak, m.in. dokumenty lub obrazy lub niestandardowe reguły filtrowania.
  • Jest dostępny, jako aplikacja z łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika oraz jako narzędzie wiersza poleceń.
  • Może tworzyć prawidłowe kopie zapasowe otwartych lub zablokowanych plików za pomocą usługi Volume Snapshot Service (VSS) w systemie Windows lub Logical Volume Manager (LVM) w systemie Linux. Dzięki temu Duplicati może wykonać kopię zapasową pliku PST programu Microsoft Outlook, gdy program Outlook jest uruchomiony.
  • Filtry, reguły usuwania, opcje transferu i przepustowości itp.

Instrukcja obsługi Duplicati 2 /ENG/

Duplicati zależy od innego oprogramowania. W przypadku systemu Windows należy zainstalować Microsoft .NET Framework 4.6.2 lub nowszy.
Aby móc tworzyć kopie zapasowe plików, które są używane przez inny proces, Duplicati używa do tego AlphaVSS. AlphaVSS wymaga składników środowiska uruchomieniowego Visual C++ dla programu Visual Studio 2015.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (GNU LGPLv2.1)

Można używać aplikacji Duplicati za darmo, nawet w celach komercyjnych.

Uruchamiając program, który otworzy się w domyślnej przeglądarce, poczekajcie chwilę, aby przełączył się na język polski.

Languages: Chinese, Czech, Danish, English (UK), Finnish, French, French (Canada), German, Italian, Nederlands, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish & others.

You may also like...