Geoportal Krajowy Na Mapie 2024 online

Geoportal Krajowy Na Mapie

Geoportal Krajowy Na Mapie powstał, by każdy miał bezpłatny dostęp do map zawierających podstawowe informacje o okolicy, w której posiada lub inwestuje w nieruchomości. Prezentowane mapy są efektem długotrwałej pracy zespołu specjalistów, którzy w oparciu o otwarte dane publiczne tworzą przejrzyste i intuicyjne opracowania dla każdego.

Idea powstania serwisu Geoportal Krajowy Na Mapie pojawiła się po udostępnieniu przez urzędy (starostwa powiatowe, gminy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii) bardzo dużego zbioru danych przestrzennych, a co za tym idzie – potrzebie przedstawienia tych danych na mapie w sposób dla każdego przejrzysty.

Geoportal Krajowy gromadzi dane takie jak:

-działki ewidencyjne
-budynki
-adresy
-potencjał solarny
-rzeźba terenu
-nazwy i granice miejscowości
-drogi i koleje
-tereny zielone
-cieki i akweny wodne
-i wiele innych informacji, które często mogą być niezauważalne w terenie.

Dostarczy podstawowych informacji, które możesz potrzebować np. do weryfikacji przebiegu granic działek ewidencyjnych, sprawdzenia podstawowych informacji o działce przed jej zakupem, wstawienia mapy do ogłoszenia sprzedaży działki, analizy sąsiedztwa w zakresie zabudowy, dostępności komunikacyjnej, odległości od lasów, akwenów wodnych i terenów zielonych, rzeźby terenu i wielu innych. Dostępne dane możesz wykorzystać zarówno w celach poznawczych terenu przeglądając wybrane miejsca na mapie, ale również do celów biznesowych, poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o dane odczytane z map geoportalu krajowego.

Geoportal Krajowy Na Mapie – MAPY:

Geoportal Na Mapie – Najczęściej zadawane pytania

Działa w systemach: wieloplatformowy
Dostęp do Internetu
Licencja: bezpłatny

Program można umieścić na pulpicie komputera. Na stronie będzie się pojawiać się tablica:

Languages: Polish.

You may also like...