Icons from File 5.1.1 portable

Icons from File

Icons from File jest bezpłatnym narzędziem do wyciągania ikon z plików (EXE, DLL, OCX etc.) z możliwością skanowania folderów i plików EXE, DLL i OCX, zawierających w sobie ikony.

Wyciągnięte ikony można zapisać (eksportować) do pliku (plików):
– Wszystkie ikony lub wybrana ikona do ICO, BMP, JPEG, GIF, PNG lub EMF;
– Wszystkie ikony jako jeden plik do BMP, JPEG, GIF, PNG lub EMF.
Wszystkie ikony z wybranych plików mogą być również wyciągnięte i zapisane do wybranego folderu na raz lub eksportowane do pliku HTML (.htm, .html) lub dBase 5 (.dbf).

Operacje eksportu można wykonywać z linii poleceń.
Wyciągnięte ikony mogą być wydrukowane (wszystkie lub tylko wybrana).
Program jest ewentualnie przenośny (czyli wersję instalacyjną możemy umieścić gdzie chcemy – niekoniecznie w folderze “Program Files” systemu Windows, gdzie znajdują się wszystkie wersje instalacyjne programów.

Icons from File – pomoc

Wyodrębnianie ikon:
Aby wyodrębnić ikony z dowolnego pliku, możesz użyć następujących sposobów:

  1. Wybierz plik za pomocą przycisku Wybierz plik w lewym górnym rogu.
  2. Wybierz plik z listy ostatnio używanych plików (lista rozwijana w pobliżu przycisku Wybierz plik). Ta lista zawiera tylko nazwy plików bez ścieżek. Pełna ścieżka dla każdego pliku jest wyświetlana na pasku stanu podczas przenoszenia myszy nad listą.
  3. Przeciągnij plik z Eksploratora Windows i przenieś go do obszaru roboczego programu.
  4. Wybierz plik z listy ikon znajdujących się w plikach, które są wyświetlane na dole po przeszukaniu ikonki zawierającej pliki.

Po wybraniu pliku zostaną wyświetlone wszystkie ikony w obszarze roboczym. Jeśli wybrany plik nie zawiera żadnych ikon, zostanie wyświetlona skojarzona ikona. Program może wyodrębnić duże ikony lub małe. Rozmiar można zmienić, korzystając z przycisku Opcje.

Uwaga: podczas pobierania ikony nie są wprowadzane żadne zmiany w pliku źródłowym.

Po wyświetleniu ikon można je wyeksportować (wszystkie lub zaznaczone) do plików graficznych, HTML lub DBF, wydrukować je (wszystkie lub zaznaczone) lub skopiować wybraną ikonę do schowka przy użyciu odpowiednich przycisków.

Jeśli wybrany plik zostanie edytowany poza programem po otwarciu go w ikonach z pliku , możesz odświeżyć zawartość przy użyciu przycisku Odśwież.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Languages: English, Greek, Italian, Polish, Romanian, Ukrainian.

You may also like...