OpenSWAD 2023 online

OpenSWAD

OpenSWAD, czyli SWAD (Shared Workspace At a Distance) – darmowy, szybki i wydajny system zarządzania nauczaniem (LMS) do nauki na odległość. Jest rozwijany i używany na Uniwersytecie w Granadzie (Hiszpania) od 1999 roku. Od 2012 roku jest używany na innych uniwersytetach.

SWAD integruje w narzędziu internetowym różne funkcje wspierające uczenie się, nauczanie i zarządzanie danymi uczniów i nauczycieli. Obejmują one dostęp do informacji o kursach (przewodnik dydaktyczny, rozkłady zajęć, bibliografia…), przechowywanie dokumentów (notatki, prezentacje, problemy, konspekty ćwiczeń…), listy i karty ewidencyjne uczniów i nauczycieli, fora dyskusyjne, zadania, samoocena ucznia poprzez interaktywne testy i indywidualne konsultacje ocen.

OpenSWAD będąc aplikacją internetową, klientem może być dowolna nowoczesna przeglądarka internetowa. Aby korzystać z czatu, musisz mieć środowisko wykonawcze Java. Oprócz klienta internetowego OpenSWAD, dostępna jest aplikacja M-learning na urządzenia z systemem Android o nazwie SWADroid, która implementuje niektóre z najczęściej używanych funkcji w wersji internetowej.

Cele stawiane przy rozwoju platformy SWAD – OpenSWAD można określić w zależności od jej potencjalnych beneficjentów:
  • Dla nauczycieli i innych administratorów platformy celem było prowadzenie przez Internet zadań związanych z zarządzaniem kursem i jego studentami oraz poprawa mentoringu i ogólnej komunikacji z nimi.
  • Dla studentów za cel przyjęto poprawę dostępu do materiałów i informacji o kursach, możliwość samodzielnej oceny na odległość oraz poprawę komunikacji zarówno student-student, jak i student-nauczyciel.

Podstawowym kryterium przy rozwoju platformy było ułatwienie jej użytkowania wszystkim, kładąc nacisk zarówno na łatwość nauki i użytkowania dla uczniów i nauczycieli, jak i oszczędność czasu i poprawę jakości różnych zadań związanych z nauczaniem.

Dla instytucji lub firmy SWAD ma tę dodatkową zaletę, że jest szybki i wydajny, zużywając bardzo mało zasobów komputerowych. W porównaniu do innych narzędzi wykorzystywanych w tym samym celu, SWAD od momentu implementacji w języku C nie wymaga dużej infrastruktury sprzętowej i programowej, nawet na dużych uczelniach, wystarczy jeden serwer.

Działa w systemach: wieloplatformowy
Dostęp do Internetu + rejestracja
Licencja: bezpłatny (AGPLv3)

Languages: Catalan, English, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Spanish, Shqipe, Turkish.

You may also like...