Reduce Memory 1.6 portable

Użyj programu Reduce Memory, a on zwolni pamięć RAM w systemie Windows, aby usunąć bałagan z pamięci systemu i przywrócić jej płynne działanie. Tak się dzieje gdy zbyt wiele programów wykorzystuje pamięć RAM komputera (pamięć o dostępie swobodnym), może się okazać, że system działa wolno lub przestaje odpowiadać.

Jeśli użyjesz go z parametrem normalny, zwolni pamięć dla bieżącego użytkownika i tylko dla aplikacji, ale jeśli używasz go z uprawnieniami administratora, może zoptymalizować użycie pamięci dla usług i programów działających w tle.

Jak użyć programu Reduce Memory:

Wypakuj plik ZIP do dowolnego folderu, a następnie uruchom program. Kliknij przycisk „Wyczyść pamięć”, aby wyczyścić pamięć podręczną . Możesz zobaczyć, ile pamięci zostało zwolnione na krótki czas.

Pod przyciskiem “Opcje” można znaleźć kilka innych opcji, na przykład
-Automatycznie uruchom ze startem systemu Windows
-Ukryj okno przy starcie
-Zminimalizuj do zasobnika systemowego
-Zawsze pokazuj okno programu na górze
-Ustaw wartość progową automatycznej optymalizacji pamięci przekracza

  • Jeżeli ilość użycia pamięci przekracza…, wybierz interwał sekund i optymalizuj pamięć co x sekund. Zmniejszy pamięć automatycznie i zoptymalizuje użycie pamięci RAM. W polu możesz wpisać od 5 do 99999 sekund. Jeśli zostanie wpisana liczba mniejsza niż 5, ramka rozpozna ją jako 5. Jeśli zaznaczysz opcję “Ustaw wartość progową automatycznej optymalizacji pamięci przekracza” osiągnie próg określony przez suwak, użycie pamięci RAM zostanie automatycznie zoptymalizowane w odstępach określonych w polu sekund.

Aby używać własnych ikon na pasku zadań wybierz czwarty pakiet ikon w menu opcji, a następnie zapisz ustawienia, folder ikon zostanie utworzony w folderze głównym programu

Działa w systemach: Windows XP,Vista,7,8,10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Languages: Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch (Nederlands), English, French, Georgian, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Turkish, Vietnamese.

You may also like...