AppCrashView 1.35 portable

AppCrashView to małe narzędzie dla systemu wyświetlające szczegóły wszystkich awarii aplikacji w systemie. Informacje o awariach są wyodrębniane z plików .wer utworzonych przez składnik Raportowania błędów systemu Windows (WER)...