Personal Backup 6.0.7.0 portable

Personal Backup to program, który pomoże zapisywać nam kopie zapasowe w dowolnym folderze docelowym. Ten folder może znajdować się na lokalnym dysku lub wymiennym, na serwerze sieciowym systemu Windows lub...