ZombiE Kolory RGB 1.1.0 portable

ZombiE Kolory RGB 1.1.0 portable

ZombiE Kolory RGB pozwala na ustalanie wartości koloru w kilku formatach: - #RRGGBB (HTML) - $00BBGGRR (Delphi, C Builder) - wartości RGB w systemie hexadecymalnym (szesnastkowym) - wartości RGB w…continue »