Terms of Service; Didn’t Read 2023 online

Terms of service ToS;DR

Terms of Service; Didn’t Read (ToS;DR) to ciekawy projekt społecznościowy, którego celem jest analiza i ocena warunków korzystania z usługi TOS (Terms of service) oraz zasad ochrony prywatności głównych witryn i usług internetowych.
Każdy aspekt TOS lub polityki prywatności jest oceniany, jako pozytywny, negatywny lub neutralny. Usługi są klasyfikowane od A (najlepsze) do E (najgorsze) po przejrzeniu obszernej listy przypadków przez kuratorów-wolontariuszy. Nazwa projektu jest grą zbyt długiego wyrażenia „Nie czytałem”.

Projekt został założony w czerwcu 2012 roku przez Hugo Roya, programistę Michiela de Jonga i projektanta Jana-Christopha Borchardta. Kierował nim Hugo Roy, kiedy był studentem prawa od 2012 do 2015 roku. Od tego czasu więcej osób dołączyło do zespołu i wniosło swój wkład za pośrednictwem społeczności recenzentów. Ostatecznie cała praca jest przejrzysta i odbywają się dyskusje. Cała praca jest finansowana przez organizacje non-profit oraz darowizny indywidualne i jest udostępniana, jako wolne oprogramowanie o otwartych danych.

Terms of service – warunki korzystania z usługi (znane również jako warunki użytkowania i warunki powszechnie określane skrótem TOS lub ToS, ToU lub T&C. Są to umowy prawne między usługodawcą a osobą, która chce korzystać z tej usługi. Aby skorzystać z oferowanej usługi, osoba musi wyrazić zgodę na przestrzeganie warunków usługi. Warunki świadczenia usług mogą również stanowić jedynie wyłączenie odpowiedzialności, zwłaszcza w odniesieniu do korzystania ze stron internetowych. Niejasny język i długie zdania użyte w warunkach użytkowania wzbudziły obawy dotyczące prywatności klientów i podniosły świadomość opinii publicznej na wiele sposobów.
Umowa o świadczenie usług jest wykorzystywana głównie do celów prawnych przez firmy dostarczające oprogramowanie lub usługi, takie jak przeglądarki internetowe , e-commerce, wyszukiwarki internetowe, media społecznościowe i usługi transportowe .
Uzasadniona umowa dotycząca warunków świadczenia usług jest prawnie wiążąca i może podlegać zmianom. Firmy mogą egzekwować warunki, odmawiając usługi. Klienci mogą egzekwować, składając pozew lub sprawę arbitrażową , jeśli są w stanie wykazać, że ponieśli szkodę w wyniku naruszenia warunków. Istnieje zwiększone ryzyko utraty danych podczas zmian korporacyjnych, w tym fuzji, zbycia, wykupów, redukcji itp., kiedy dane mogą być przesyłane nieprawidłowo /więcej…/

Projekt oferuje rozszerzenie przeglądarki dla Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox i Opera, które pokazuje ocenę i krótki opis polityki prywatności, jeśli strona jest kompatybilna.

Działa w systemach: wieloplatformowy
Dostęp do Internetu
Licencja: bezpłatny (freeware)

Online: poproś o nową usługę wypełniając formularz

Languages 15-100%: English, French, German, Nederlands, Portuguese (Brazil), Polish, Russian, Spanish.

You may also like...