Text To Screen 1.10 portable

Text To Screen

Text To Screen jest darmowym programem, typu open source, służącym do wyświetlania tekstów piosenek lub scenariuszy recitalowych na zewnętrznym monitorze lub projektorze.

Posiada wbudowany menadżer tekstów, edytor i wiele usprawnień, czyniąc go w pełni zintegrowanym rozwiązaniem programowym.

Jedną z głównych cech tego programu jest jego interfejs WYSIWYG. Możesz zobaczyć, jak będzie wyglądać wydruk przed wysłaniem go na zewnętrzny wyświetlacz. Chociaż został zaprojektowany do użytku z projektorami i wyświetlaczami pomocniczymi, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć małego okna jako wyjścia, znacznie rozszerzając możliwe użycia.
Text To Screen może importować teksty ze źródeł zewnętrznych lub zapisywać je do pliku TTS. Możesz łatwo naprawiać błędy lub dodawać wiersze wyświetlając tekst bez żadnych problemów. Wszystkie teksty są przechowywane jako zwykłe pliki .txt w archiwum .zip, bez zastrzeżonych formatów. Możliwy jest masowy import tekstów piosenek z plików tekstowych oraz z plików .sng.

Właściwości aplikacji Text To Screen:

-interfejs WYSIWYG. Możemy zobaczyć, jak dane wyjściowe będą wyglądać na górnym ekranie podglądu przed wysłaniem go na zewnętrzny wyświetlacz. Drugi ekran podglądu pokaże, co aktualnie znajduje się na wyjściu.
-angielskie i polska wersja językowa
-sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie
-dodawanie, usuwanie i edycja plików tekstowych
-wszystkie teksty są przechowywane w zwykłych plikach .txt w archiwum .zip.
-narzędzia do importu i eksportu
-wiele małych usprawnień w przepływie pracy (np. wiele skrótów klawiaturowych, działanie myszy).

Interfejs głównego okna Text To Screen jest podzielony na 3 główne części:
Lista piosenek (niebieski) | Edytor piosenek (brązowy) | Okienka podglądowe (czarne pola)

Kroki prowadzące do utworzenia i wyświetlenia tekstu piosenki w wyświetlaczu tekstu:

1 – Utwórz nowe archiwum piosenek klikając na „Plik > Nowe Archiwum”
2 – Utwórz nową piosenkę klikając „Edycja Archiwum > Nowa Piosenka”
3 – Wpisz pożądaną nazwę piosenki I kliknij na przycisk „OK”
4 – Dwukrotnie kliknij na nowo utworzoną piosenkę która pojawiła się teraz w liście piosenek (niebieska)
5 – W edytorze piosenek (brązowy) kliknij na zakładkę „Edytuj” I w polu tekstowym wpisz dowolny tekst. Aby rozpocząć nową zwrotkę kliknij na „Edycja Piosenki > Wstaw zwrotkę”. Opcja ta wstawi znak oznaczający rozpoczęcie nowej zwrotki w miejsce kursora. Jeżeli menu jest nieaktywne upewnij się że zaznaczone jest pole tekstowe w zakładce „Edytuj”.
6 – Otwórz zakładkę „Lista zwrotek” I kliknij raz na jedną z zwrotek aby pokazać ją w górnym podglądzie. Aby wysłać ją do wyświetlacza tekstu można teraz kliknąć na przycisk „Wyślij”.

Wyświetlacz tekstu – triki:

Możesz przeciągać wyświetlacz tekstu trzymając lewy przycisk myszy nad każdym elementem okna.
Kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszy otworzy menu kontekstowe z kilkoma przydatnymi ustawieniami.
Dwukrotne kliknięcie na czarny element okna rozszerzy je na cały ekran. Powtórz aby powrócić do poprzedniego rozmiaru.
Zauważ zmiany podglądów w głównym oknie programu gdy zmieniasz rozmiar wyświetlacza tekstu.

Autorem aplikacji jest polski programista Marcin “Klocman” Szeniak, który jest również autorem programu Bulk Crap Uninstaller.

Działa w systemach: Windows Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (Apache License v2)

Languages: English (GB), English (US), Polish.

You may also like...