Tor Browser Bundle 10.5.6 portable

Tor Browser Bundle

Tor Browser Bundle to przeglądarka internetowa umożliwiająca anonimowe i bezpieczne przeglądanie sieci. Zintegrowana jest z przeglądarką Firefox. Używa bezpiecznego protokołu HTTPS, ma wyłączane różne usługi (np. flash), przydziela anonimowy adres IP. Instalowana jest w całości w osobnym katalogu przez co możemy używać jej na pamięciach USB lub na komputerze.
Korzysta z sieci TOR (ang. The Onion Router) – chroni tożsamość użytkowników oraz ich działalność w sieci przed analizą ruchu. Operatorzy utrzymują wirtualną sieć złożoną z ruterów cebulowych, zapewniającą anonimowość zarówno w sensie ukrycia lokalizacji użytkownika, jak też możliwości udostępniania anonimowych ukrytych usług.
Użytkownicy uruchamiają na swoich komputerach oprogramowanie klienckie sieci Tor, które okresowo tworzy wirtualne obwody w sieci. Tor wielowarstwowo szyfruje przesyłane komunikaty (stąd nazwa “trasowanie cebulowe”), zapewniając doskonałą poufność przesyłania pomiędzy ruterami.

Tor Browser & Tor – poradniki, instrukcje

Tor-logo

Sieć Tor może być wykorzystywana do celów uznawanych za nielegalne w niektórych jurysdykcjach, jak na przykład krytykowanie przywódców państwowych, wymiana materiałów chronionych prawem autorskim bądź dystrybucja pornografii dziecięcej. We wrześniu 2006 r. niemieckie władze, w trakcie operacji wymierzonej przeciwko dziecięcej pornografii, skonfiskowały sprzęt jednego z centrów danych, na którym uruchomione było oprogramowanie Tor.

Projekt Tor w odpowiedzi na zarzuty, że ułatwia prowadzenie niezgodnej z prawem działalności, podkreśla, że: (1) wiele osób przestrzegających prawa używa Tora w “dobrych” celach (prywatność, wolność komunikacji) i nie ma praktycznie łatwo dostępnych alternatyw, podczas gdy (2) ci, którzy zamierzają łamać prawo i tak mają do dyspozycji bardziej efektywne sposoby zachowania anonimowości (na przykład włamania do systemów komputerowych, wynajęcie botnetu bądź kradzież telefonów komórkowych). Pada argument, że korzyści dla tych z grupy (1) przeważają nad pomocą, jaką sieć może być dla osób z grupy (2), które mają realne alternatywy dla Tora już z tego względu, że i tak zamierzają złamać prawo. /Wikipedia/

Działa w systemach: Windows 7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (GNU GPL/MPL)

Languages: Arabic, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaeilge), Italian, Japanese, Kazakh, Korean, Macedonian, Norwegian (Bokmal), Persian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Spanish (ARG), Swedish, Turkish, Vietnamese.

You may also like...