UninstallView 1.46 portable

UninstallView

UninstallView to narzędzie dla systemu Windows, które gromadzi informacje o wszystkich programach zainstalowanych w systemie i wyświetla szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji w jednej tabeli. Można go używać, aby uzyskać informacje o zainstalowanych programach dla lokalnego systemu, dla zdalnego komputera w sieci i dla zewnętrznego dysku twardego podłączonego do komputera. Umożliwia także łatwe odinstalowanie oprogramowania na komputerze lokalnym i zdalnym komputerze (w tym ciche odinstalowanie, jeśli instalator obsługuje).

Po uruchomieniu skanuje on lokalny system i zbiera wszystkie informacje dotyczące programów zainstalowanych w systemie. Po zakończeniu procesu skanowania informacje o zainstalowanych programach są wyświetlane w oknie głównym.

Program najpierw bierze oficjalną informację o deinstalacji w rejestrze udostępnioną przez samo oprogramowanie, a następnie próbuje uzupełnić brakujące informacje z innych miejsc. Możliwe, że niektóre nieoficjalne informacje zebrane będą niedokładne.

Z programem UninstallView można wybrać 3 różne prędkości ładowania (w oknie „Opcje zaawansowane”):

-powolny z większością szczegółów (domyślnie)
-średniej prędkości i ze średnimi szczegółami
-szybko z najmniejszą ilością szczegółów.
Średnia szybkość może być użyteczna, jeśli podłączasz komputer zdalny, a proces ładowania jest zbyt wolny. Ale należy pamiętać, że niektóre szczegóły deinstalacji zostaną utracone podczas korzystania z trybu średni/szybki. Istnieje również opcja „nie ładuj ikon”, która może zwiększyć szybkość ładowania, unikając ładowania ikon zainstalowanych programów.

Program udostępnia trzy opcje odinstalowania oprogramowania:

-odinstaluj wybrane programy: ta opcja uruchamia standardowe polecenie dezinstalacji oprogramowania, podobnie jak w module „programy i funkcje” w panelu sterowania systemu Windows
-zmień instalację wybranego oprogramowania: ta opcja uruchamia standardową instrukcję instalacji oprogramowania (tylko jeśli jest dostępna), podobnie jak w module „programy i funkcje” w panelu sterowania systemu Windows.
-cicho odinstaluj wybrane oprogramowanie: ta opcja umożliwia odinstalowanie oprogramowania bez wyświetlania interfejsu użytkownika. Można sprawdzić, czy program może zainicjować cichą deinstalację, patrząc na kolumnę „Ciąg cichego deinstalatora”. Jeśli nie jest puste, oznacza to, że jest cicha obsługa dezinstalacji.

Narzędzie umożliwia także odinstalowanie oprogramowania na zdalnym komputerze za pomocą narzędzia PsExec z Windows Sysinternals. Musisz umieścić program psexec.exe w tym samym folderze co program uninstallview.exe, a następnie po podłączeniu zdalnej maszyny włączone będą opcje dezinstalacji. Najbardziej użyteczną opcją dla zdalnego komputera jest „ciche odinstalowywanie”, ponieważ oprogramowanie jest odinstalowywane bez wyświetlania czegokolwiek na ekranie komputera zdalnego.

Program nie wymaga żadnego procesu instalacyjnego, ani dodatkowych bibliotek DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, wystarczy uruchomić plik wykonywalny – UninstallView.exe

Działa w systemach: Windows Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

 Po pobraniu i rozpakowaniu pliku z językiem polskim wrzucamy go do folderu z programem.

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Belarusian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Japanese, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian.

You may also like...