μTorrent Web 0.18.2 portable

1 Response

  1. zbymal pisze:

    Skan pliku “.paf,exe” pod względem bezpieczeństwa na portalu VirusTotal: https://www.virustotal.com/#/file/5d467fb6fadde982c8492bcf5f0cf3bdad9cbf4107f05da582e67d9b24e4c0fb/detection . Wszystko jest dobrze.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.