WirelessNetView 1.75 portable

WirelessNetView to małe narzędzie, które działa w tle i monitoruje aktywność sieci bezprzewodowych wokół nas. Dla każdej wykrytej sieci, wyświetla następujące informacje: SSID, ostatnia jakość sygnału, średnia jakość sygnału, licznik, algorytm wykrywania, adres MAC, RSSI, częstotliwość kanału, numer kanału i i inne.

W celu rozpoczęcia korzystania z programu wystarczy uruchomić plik wykonywalny WirelessNetView.exe.
Po uruchomieniu w oknie głównym wyświetla się lista wszystkich wykrytych sieci bezprzewodowych na danym obszarze. Lista jest automatycznie aktualizowana co 10 sekund, dzięki czemu można zobaczyć zmiany w sygnale sieci. Ponadto, w przypadku wykrycia nowych sieci bezprzewodowych, zostaną one dodawane do listy.

Począwszy od wersji 1.10 WirelessNetView pozwala wyświetlić nazwę firmy z każdego urządzenia bezprzewodowego. Nazwa firmy jest ustalana na podstawie adresu MAC. Jednakże w celu uzyskania tej funkcji, należy pobrać plik zewnętrzny i umieścić w tym samym folderze co WirelessNetView.exe: http://standards-oui.ieee.org/oui/oui.txt
Jak wyświetli się strona klikamy prawem przyciskiem myszy i wybieramy “Zapisz jako…” i zapisujemy jako “oui.txt”.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem polskim wrzucamy do folderu z programem.

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Brazilian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Thai, Turkish, Ukrainian, Valencian.

You may also like...