Greenfoot – poradniki instrukcje

Greenfoot to interaktywne środowisko programistyczne Java przeznaczone głównie do celów edukacyjnych np. w szkole średniej lub na poziomie licencjackim. Umożliwia on łatwe tworzenie dwuwymiarowych aplikacji graficznych, takich jak symulacje i interaktywne gry.

Program Greenfoot został stworzony na Uniwersytecie Kent, przy wsparciu Oracle.

Stawiamy pierwsze kroki w programowaniu – zapoznanie z Greenfoot’em

Pierwszy program w Greenfoot

Wykrywanie kolizji

Samochód z licznikiem kilometrów

Z Javą na zielonej stopie, czyli Greenfoot (ponad 20 filmów)