Start Everywhere 1.4.1.41 portable

Start Everywhere

Start Everywhere to oprogramowanie dla menu „Start”, które oferuje kilka unikalnych rozwiązań umożliwiających uruchamianie aplikacji zainstalowanych na komputerze i szybki dostęp do dokumentów. Wygląd, działanie i zarządzanie Start Everywhere można elastycznie dostosowywać.

W górnej części „Menu głównego” wyświetlane są wybrane pozycje menu. Urządzenie i ścieżka dostępu do danej pozycji powinny oczywiście znajdować się w systemie. Jeśli odpowiednie urządzenie (np. dysk USB, zewnętrzny dysk twardy lub karta SD) nie jest dostępne, jego menu nie zostanie wyświetlone.
Menu „Wyłącz” zapewnia dostęp do różnych opcji wyłączania komputera. Znak ++ obok „Wyłącz” oznacza, że ​​nie musisz klikać podmenu, aby uzyskać dostęp do trybu wyłączania oznaczonego znakiem ++, ale można do niego również szybko uzyskać dostęp z menu głównego.
Classic Power Off to opcja wyłączania, którą można również pobrać jako osobne oprogramowanie.
Menu „Najczęściej używane” zawiera listę programów i dokumentów, które są najczęściej uruchamiane w opcji Start Everywhere, uporządkowane według częstotliwości użycia.
Menu „Inne” oferuje opcje ustawień, które określają działanie i wyświetlanie programu.
Menu „Aktywne narożniki” umożliwia włączanie lub wyłączanie aktywnych narożników. W środowisku wielomonitorowym oprócz ustawień ekranu głównego wyświetlane są również opcje ustawień innych ekranów. Szczegółowe ustawienia „Aktywnych narożników” są w menu „Ustawienia”.
Menu „Zaktualizuj narożniki” aktualizuje ustawienia w przypadku zmiany rozdzielczości ekranu lub dodania lub usunięcia monitora.
Menu „Motyw i rozmiar” umożliwiają szybką zmianę wyglądu oprogramowania. Można je ustawić w menu „Ustawienia”.

Zalety korzystania z programu Start Everywhere:
 • Zapewnia sprawny dostęp do zainstalowanych aplikacji, dokumentów i ustawień komputera.
 • Umieszcza długie listy w porządku alfabetycznym, a także umożliwia sortowanie ich według daty.
 • System menu aplikacji Start Everywhere może być wyświetlany w dowolnym miejscu na ekranie, nawet w środowisku wielomonitorowym.
 • Oprócz konwencjonalnego dostępu opartego na kliknięciu, system menu można również uzyskać za pomocą aktywnych narożników i skrótów klawiszowych.
 • System operacyjny może jednocześnie korzystać z własnego menu „Start” i innych menu „Start”.
 • Wyświetlacz, kolor i wielkość pozycji menu można ustawić elastycznie.
 • Można ustawić liczbę pozycji menu i ich folder początkowy.
 • Dostęp do często używanych elementów „Start” można uzyskać w menu „Najczęściej używane”.
 • Nie wymaga instalacji, obsługuje 64-bitowe systemy operacyjne Windows 10/11 (eksperymentalna wersja 32-bitowa).

Program nie wyświetla niektórych typów plików (np. .sys, .dll). Ze względów bezpieczeństwa program wyświetla tylko pliki i foldery z następującymi atrybutami: archiwum, normalny, tylko do odczytu, katalog. Jeśli obecne są również inne atrybuty (np. systemowy, ukryty), pozycje te nie są wyświetlane. Ze względów bezpieczeństwa żąda potwierdzenia przed uruchomieniem jakichkolwiek plików wykonywalnych z wyjątkiem plików .lnk.

Poniżej znajdują się listy niewyświetlanych typów plików oraz plików, które można uruchomić po potwierdzeniu.

 • Niewyświetlane typy plików: ini, dll, sys, dat, bin, cat.
 • Pliki wykonywalne: bat, bin, cmd, com, cpl, exe, gadget, inf1, ins, inx, isu, job, jse, msc, msi, msp, mst, paf, pif, ps1, reg, rgs, scr, sct, shb, shs, u3p, vb, vbe, vbs, vbscript, ws, wsf, wsh.

Znany problem: plik zawierający ustawienia może ulec uszkodzeniu, a po uruchomieniu wyświetlany jest komunikat o błędzie. W takim przypadku usuń podfolder oprogramowania, którego dotyczy problem, znajdujący się w folderze c:\Users\yourname\AppData\Local\WinTools.Info.

WinTools.Info: Przed uruchomieniem oprogramowania wykonaj kopię zapasową systemu i danych. Pozwala to w razie potrzeby przywrócić system i dane. Biorąc pod uwagę specyfikę systemów operacyjnych Windows, nie masz żadnych innych możliwości całkowitego przywrócenia systemu. Jeśli nie zgadzasz się z tym i/lub nie tworzysz kopii zapasowych, nie uruchamiaj oprogramowania.
Oprogramowanie może nie działać zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Stan Twojego komputera znacząco wpływa na funkcjonowanie oprogramowania.

Użyj lewego wyrównania paska zadań w systemie Windows 11! (System > Ustawienia systemu Windows > Personalizacja > Pasek zadań > Zachowania paska zadań > Wyrównanie paska zadań > Uruchom ponownie aplikację)

Działa w systemach: Windows 7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (freeware)

Languages: Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), English, French, Hungarian, Italian, Korean, Nederlands, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Turkish.

You may also like...