FileMenu Tools 7.6.2 portable

FileMenu Tools jest bezpłatną aplikacją pozwalającą na dostosowanie menu kontekstowego Eksploratora Windows (kliknięcie prawym przyciskiem myszy). Główne cechy programu FileMenu Tools: 1.Wbudowane narzędzia, które wykonują operacje na plikach i folderach.2.Niestandardowe...