RocketDock – poradniki, instrukcje

RocketDock

RocketDock generuje na pulpicie animowany pasek szybkiego uruchamiania, który pozwoli nam na szybki dostęp do programów, dysków, folderów, przeglądarki internetowej czy programu obsługującego pocztę. Pasek możemy dowolnie modyfikować, np. motyw, ikony czy dodawać rozszerzenia, które można pobrać z internetu.

Aplikacja pozwala korzystać z funkcji, jakie były już dużo wcześniej oferowane w komputerach Mac firmy Apple Inc.

Dokumentacja RocketDock

Zarządzanie Ikonami

1. Dodawanie nowych elementów

Pierwszą rzecz jaką chce zrobić większość ludzi po instalacji, to dodanie nowych elementów do paska. Jest na to kilka różnych sposobów:
Możesz po prostu przeciągnąć i upuścić element na pasek RocketDock z różnych miejsc; z pulpitu, z okna Explorera, z paska szybkiego uruchamiania i z Menu Start
Innym sposobem na dodanie elementów jest kliknięcie prawym przyciskiem na pasku RocketDock i wybranie „Dodaj Element” z menu.

W tym miejscu dostępne jest kilka opcji, każda o trochę innej funkcjonalności. Każda jest opisana poniżej.

 • Plik: Można dodać dowolny typ pliku. Zostanie uruchomiony w domyślnej dla niego aplikacji.
 • Ścieżka: Można dodać dowolny folder do paska RocketDock. Po kliknięciu zostanie otworzony w Explorerze, lub innym domyślnym menadżerze plików.
 • Pusta Ikona: Ta opcja tworzy pustą ikonę. Po kliknięciu zostanie otworzone okno z ustawieniami elementu, gdzie można ręcznie wprowadzić odpowiednie ustawienia. Jest to przydatne gdy chcemy dodać element specjalny, który nie jest plikiem, ani folderem. Przykąłdem może być strona www.
 • Separator: Dodanie separatora między ikonami pozwala na lepszą organizację ikon, na przykład w kategorie, albo aby dodać trochę przestrzeni między nimi.
 • Ustawienia Paska: Jest to element specjalny. W przypadku kiedy usunąłeś z paska element „Ustawienia Paska”, zostanie utworzony ponownie.
2. Docklety

Docklety są to małe aplikacje, wykonujące jedno zadanie, znajdują się na pasku RocketDock. Mogą to być mierniki obciążenia systemu lub pamięci, Ikona Kosza która zmienia się w zależności czy kosz jest pusty, czy pełny. Możesz instalować nowe Docklety poprzez umieszczenie ich w folderze zawierającym instalajcę RocketDock, w Docklets:

C:\Program Files\RocketDock\Docklets (domyślny folder)

Po skopiowaniu pliku, w menu „Dodaj Element” pojawi się nowo dodany Docklet

Notatka: RocketDock wspiera tylko Docklety stworzone dla ObjectDock.

3. Dostosowywanie elementów

Możesz zmienić wygląd każdego elementu na pasku RocketDock. Po prostu kliknij na elemencie, który chcesz zmienić, prawym przyciskiem i wybierz z menu „Ustawienia Ikon”.

W tym oknie zobaczysz Ustawienia Ikon dotyczące wybranej ikony, gdzie możesz zmienić właściwości elementu.

Foldery

W tym miejscu znajduje się lista wszystkich folderów zawierających ikony, podstawowy zestaw znajduje się w katalogu:

C:\Program Files\RocketDock\Icons (domyślny folder)

Możesz dodać do tego folderu dowolne ikony, aby były dostępne w RocketDock. Możesz również użyć przycisku „+” aby dodać dodatkowy folder ikon, lub przycisku „-„, aby usunąć.

Ikony

Ten panel zawiera podgląd wszystkich ikon zawartych w wybranym folderze. Możesz również użyć przycisku „Domyślna Ikona”, aby przywrócić domyślną ikonę dla elementu.

Podgląd

Podgląd aktualnie wybranej ikony.

Właściwości

W tym miejscu można zmienić szczegółowe ustawienia wyświetlania elementu i jak ikona ma reagować na kliknięcie prawym przyciskiem itp.

 • Nazwa: Nazwa elementu wyświetlania po najechaniu myszką nad element.
 • Element: Lokalizacja pliku, lub katalogu na dysku.
 • Rozpocznij w: Ustalenie katalogu roboczego dla aplikacji.
 • Argumenty: Dodatkowe parametry, które będą przekazane aplikacji podczas uruchamiania.
 • Uruchom: Ustawienie rozmiaru okna aplikacji po uruchomieniu przez RocketDock.
 • Znajdź Plik: Znajduje element docelowy na dysku i pozwala na jego zmianę.
 • Popup Menu: Opcja pozwala na ustalenie jak ikona ma reagować na kliknięcie na niej prawym przyciskiem myszy. Zaznaczenie opcji „Wyświetlaj Akcje Specjalne”, umożliwi dostęp do systemowego menu kontekstowego dla danego elementu. Przydatne np. dla połączeń sieciowych.
4. Usuwanie elementów

Można usunąć elementy z paska na dwa różne sposoby. Pierwsza metoda polega na przeciągnięciu ikony poza RocketDock. Element wtedy zniknie z paska. Drugą metodą jest kliknięcie na ikonie prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji „Usuń Element”.

Separatory można usunąć w ten sam sposób. Docklety mogą być usunięte tylko poprzez przeciągnięcie ikony poza pasek RocketDock.

5. Przeciągnij i Upuść

Możesz przeciągać pliki i foldery na elementy paska.
Jeśli przeciągniesz plik/folder na ikonę aplikacji, aplikacja zostanie uruchomiona i zostanie otworzony plik/folder, jeśli aplikacja potrafi go otworzyć. Np. Możesz przeciągnąć obraz PNG na ikonę Photoshopa. Spowoduje to uruchomienie Photoshopa i otworzenie tego obrazu
Jeśli przeciągniesz plik/folder na element, który jest folderem, plik/folder zostanie skopiowany do tego folderu. Każdy element będzie reagował tak jakby był na w folderze na twoim komputerze.
Jeśli przeciągniesz pliki/foldery na ikonę kosza, zostaną usunięte.

6. Minimalizowanie okien

Jeśli włączyłeś opcję „”minimalizowania okien do paska” w ogólnych ustawieniach, zminimalizowane okno pojawi się jako ikona na pasku. Tak jak można oczekiwać okno można przesuwać na pasku, ale nie może być usunięte poprzez wyrzucenie z paska. W Windows Vista, miniatury będą się aktualizować w czasie rzeczywistym jeśli jest włączona opcja „Desktop Composition” w ustawieniach wydajności.

Możesz otwierać i zamykać okno poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie i wybranie odpowiedniej opcji. Domyślnie okno zostanie otwarte po kliknięciu lewym przyciskiem myszy.

Możesz zapobiec minimalizacji okna do paska poprzez przyciśnięcie przycisku Control podczas minimalizowania okna.

Ustawienia paska

1. Ogólne
 • Język: Język używany przez program. Domyślnie powinien być wybrany język systemowy.
 • Uruchom na starcie: Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczny start paska, wraz ze startem systemu.
 • Zapisuj ustawienia w pliku INI: Ustawienia programu zostaną zapisane w łatwo dostępnym pliku INI.
 • Minimalizuj Okna do Paska: Okna będą minimalizowane do paska RocketDock jako miniatury, zamiast do paska start.
 • Wskaźniki Uruchomionych Aplikacji: Jeśli aplikacja znajdująca się na pasku jest uruchomiona, koło jej ikony będzie się pojawiał wskaźnik.
 • Przywróć Aplikację Zamiast Uruchamiać: Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że kliknięcie na ikonie już uruchomionej aplikacji, zamiast uruchomienia kolejnej kopii, przywróci okno już działającego programu.
 • Zablokuj ikony: Opcja pozwala na zablokowanie ikon – zarówno prze zmianą kolejności, jak i usunięciem.
  Aby chwilowo odblokować ikony, przytrzymaj przycisk „Control”.
2. Ikony
 • Jakość: W zależności od mocy procesora, można ustawić lepszą, lub gorszą jakość skalowania ikon.
 • Przezroczystość: Przezroczystość ikon na pasku.
 • Ignoruj Przezroczystość Podczas Powiększania:.
 • Rozmiar:Podstawowa wielkość ikon.
 • Efekt po Najechaniu Myszką: Ustawienie określa w jaki sposób pasek będzie powiększany po najechaniu kursorem nad element.
 • Powiększenie: Maksymalna wielkość o jaką zostaną powiększone ikony podczas przesuwania nad nimi kursora.
 • Skala Powiększenia: Ile ikon obok aktywnej ulegnie powiększeniu.
 • Szybkość Powiększenia: Jak szybko (w milisekundach), ikony będą się powiększać.
3. Położenie
 • Monitor: Jeśli posiadasz więcej niż jeden monitor, możesz ustawić tu, na którym będzie się pokazywał pasek. Ustawienie „Monitor *” będzie traktowało wszystkie twoje monitory jak jeden.
 • Położenie na Ekranie: Określ przy której krawędzi ekranu ma się znajdować RocketDock.
 • Warstwa: Wybór jak RocketDock ma się zachowywać w stosunku do pozostałych okien. „Zawsze na Wierzchu”, oznacza że okno nigdy nie będzie zakrywać paska. „Normlanie” oznacza, że pasek będzie traktowany jak zwykłe okno – będzie mógł być zakryty. „Zawsze na Spodzie” wymusi utrzymywanie się paska pod wszystkimi oknami.
 • Przesunięcie Poziome: O ile pasek ma być przesunięty wzdłóż swojej dłuższej krawędzi.
 • Przesunięcie Poziome: O ile pasek ma być odsunięty od krawędzi ekranu.
4. Styl
 • Schemat: Wybór schematu kolorów i wyglądu. Nowe Schematy mozna dodawać poprzez umieszczenie ich w folderze „Skins” w katalogu RocketDock: C:\Program Files\RocketDock\Skins (domyślny folder)
 • Przezroczystość: Przezroczystość tła paska.
 • Wyłącz Etykiety Ikon: Etykiety ikon nie będą pokazywać się po najechaniu kursorem nad element paska.
 • Wybierz Czcionkę: Wybór czcionki etykiet elementów.
 • Kolor Cienia: Kolor cienia czcionki.
 • Kolor Obramowania: Kolor obramowania czcionki etykiet elementów.
 • Przezroczystość Obramowania: Kontrola przezroczystości obramowania czcionki.
 • Przezroczystość Cienia: Przezroczystość cienia czcionki etykiet.
5. Zachowanie
 • Efekt Aktywności Ikon: Jest to efekt, który zostanie wywołany, gdy aplikacja chce powiadomić użytkownika o zmianie stanu. Na pasku start, jest to miganie belki aplikacji, np. gdy na gadu-gadu ktoś wyśle wiadomość, a okno rozmowy nie jest aktywne.
 • Autoukrywanie: Automatyczne ukrywanie paska.
 • Szybkość Autoukrywania: Czas animacji autoukrywania paska.
 • Opóźnienie Autoukrywania: Czas po jakim pasek pokaże się lub schowa.
 • Pokaż po Najechaniu Myszką: Przenieś pasek na pierwszy plan po najechaniu na niego muszką.
 • Opóźnienie Wyskakiwania: Czas jaki musi upłynąć, zanim pasek zostanie przeniesiony na pierwszy plan.

6. Szybki Dostęp Do Opcji

Możesz uzyskać dostęp do niektórych opcji klikając prawym przyciskiem myszy na pasku.

Możesz wybrać położenie na ekranie, blokowanie ikon, monitor i autoukrywanie. W menu znajduje się również skrót do ustawień paska, więc dodawanie ustawień jako elementu nie jest konieczne.

7. Resetowanie Opcji

W oknie ustawień paska znajduje się przycisk „Domyślnie”. Spowoduje to ustawienie wszystkich parametrów RocketDock na wartości jak po nowej instalacji.

Notatka: To nie wpłynie w żaden sposób na elementy paska

Klawisze Skrótów

1. Wyłącz pasek

Możesz schować RocketDock całkowicie naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Alt+R. Wciśnij ponownie, aby pokazać RocketDock.