TcpLogView 1.37 portable

TcpLogView

TcpLogView to proste narzędzie, które monitoruje otwarte połączenia TCP w systemie i dodaje nowy wiersz dziennika za każdym razem, gdy połączenie TCP jest otwierane lub zamykane. Dla każdego wiersza dziennika wyświetlane są następujące informacje: czas, typ zdarzenia (otwarte, zamknięte, nasłuchiwanie), adres lokalny, adres zdalny, nazwa hosta zdalnego, port lokalny, port zdalny, identyfikator procesu, nazwa procesu i informacje o kraju zdalnego adresu IP (wymaga osobnego pobrania adresu IP do pliku kraju).

Program TcpLogView nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby zacząć z niego korzystać, wystarczy uruchomić plik wykonywalny – TcpLogView.exe Po uruchomieniu TcpLogView rozpoczyna rejestrowanie połączeń TCP i dodaje nowy wiersz za każdym razem, gdy połączenie TCP jest otwierane lub zamykane. Możesz wyczyścić bieżący dziennik za pomocą opcji Wyczyść dziennik (Ctrl+X).

To narzędzie tworzy dziennik TCP, wykonując migawkę aktualnie otwartych połączeń TCP i porównując go z poprzednią migawką. Oznacza to, że jeśli połączenie TCP zostanie otwarte na bardzo krótki czas, TcpLogView nie będzie w stanie go przechwycić. W systemie Windows Vista/7/8/10 z włączoną kontrolą konta użytkownika należy uruchomić TcpLogView, jako administrator, jeśli chcesz uzyskać pełne informacje o procesie.

Pobieranie pliku IP kraju

Aby uzyskać informacje o kraju zdalnego adresu IP (kolumna „Adres IP kraju”), należy pobrać= plik i umieścić go w tym samym folderze, w którym znajduje się TcpLogView.exe:

  • GeoLite2 City database
    Powinieneś pobrać bazę danych GeoLite2 City w formacie CSV, ponieważ TcpLogView może odczytywać tylko ten format plików. Aby rozpocząć korzystanie z tej bazy danych, po prostu wyodrębnij wszystkie pliki w folderze TcpLogView.exe
Integracja TcpLogView z narzędziem IPNetInfo

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o zdalnym adresie IP wyświetlanym w narzędziu TcpLogView, możesz skorzystać z narzędzia IPNetInfo, aby łatwo wyświetlić informacje o adresie IP ładowane bezpośrednio z serwerów WHOIS:

  1. Pobierz i uruchom najnowszą wersję narzędzia IPNetInfo.
  2. Wybierz żądane połączenia, a następnie wybierz „IPNetInfo – Adres zdalny” z menu Plik (lub kliknij Ctrl+I).
  3. IPNetInfo pobierze informacje o zdalnych adresach IP wybranych elementów.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem należy wrzucić do folderu z programem.

Languages: Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish.

You may also like...