ArcConvert 0.82 portable

ArcConvert

ArcConvert to proste narzędzie przenośne (portable), które pozwala przekonwertować skompresowany plik na inny skompresowany plik o innym rozszerzeniu. Archiwum można otworzyć za pomocą przeglądarki plików lub metody „przeciągnij i upuść” (drag and drop). Obsługuje ogromną liczbę skompresowanych formatów, a przekonwertuje pliki archiwów w szybki i prosty sposób.
Program ArcConvert jest przenośny, można z niego korzystać bez konieczności instalowania go w systemie. Zawsze możemy nosić go ze sobą na pamięci USB do wykorzystania natychmiast w razie potrzeby.
Jeśli przekonwertowane archiwum jest większe, zostaniesz zapytany, czy chcesz spróbować ponownie z innym formatem. Na przykład, jeśli jest mniejszy, pojawi się pytanie, czy chcesz usunąć oryginał.
Oprócz konwersji sprawdza stan pliku na żądanie użytkownika oraz umożliwia nadanie priorytetów w celu przyspieszenia kompresji. Automatycznie wykrywa w archiwum, czy plik jest zabezpieczony hasłem.
Szczególnie przydatne jest przekonwertowanie wszystkich pobranych archiwów (np. format .rar) na bardziej praktyczny i uniwersalny format .zip, obsługiwany bezpośrednio przez system operacyjny Windows lub Linux.

Funkcje konwertera ArcConvert:
  • może konwertować następujące archiwa: 7-ZIP/ LZH / CAB / ZIP / ARJ / ACE / RAR / TAR / TGZ / GZ / Z / BZ2 / YZ1 / YZ2 / GCA / BEL / RPM / DEB/ BH / Noa32 / HKI / PAQAR / SQX /HA /ZOO /UHARC /LFB / ZLIB / UCL / IMP / RS / SPL / APK / Arc / DZ / MSI / ALZ / PMA / PAQ7 / CHM / UDA / PAQ8 / Cryptonite / ISO / LZOP / BMA / ZIP AES (128/192/256) / Nanozip Alpha / XZ / FreeArc / Zpaq / GZA
  • do następujących formatów: ZIP, 7-ZIP, CAB, LHA, TAR, TGZ, BZ2, YZ1, BGA, RAR, ACE, NOA32, PAQAR, UHARC, YZ2, DZ, HA, XZ, FreeArc, ARJ/PAQ9/GZA
  • zawiera plik EXE z archiwizatora
  • automatycznie wykrywa hasła z archiwum
  • wielojęzyczny.

Wiadomości, że program zawiera trojana, z niektórych skanerów antywirusowych są fałszywymi raportami.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU LGPL)

Program uruchamiamy plikiem arc_convert.exe

Languages: English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Nederlands, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Taiwan.

You may also like...