FreeCAD 0.21.1 portable

FreeCAD

FreeCAD jest programem do modelowania parametrycznego 3D, stworzonym przede wszystkim do projektowania obiektów rzeczywistych o dowolnych wymiarach. Modelowanie parametryczne pozwala łatwo modyfikować projekt przez edycję parametrów obiektów. FreeCAD jest oprogramowaniem otwartoźródłowym o wysokiej elastyczności pod względem konfiguracji oraz tworzenia własnych skryptów i rozszerzeń.

Odczytuje i zapisuje różne otwarte formaty plików takie jak: STEP, IGES, STL, SVG, DXF, OBJ, IFC, DAE i wiele innych.

Program jest parametrycznym modelerem CAD/CAE. Pozostaje jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, więc nie powinieneś oczekiwać od niego zdolności do pracy użytkowej. Ale jeśli jesteś zainteresowany jak wygląda FreeCAD i jakie funkcje są tworzone, pobierz i wypróbuj go. Obecnie jest już obecna znaczna ilość funkcji, jednak interfejs użytkownika pozwala wywołać tylko niewiele z nich. To znaczy, że jeśli znasz odrobinę Pythona to możesz tworzyć skomplikowaną geometrię w relatywnie prosty sposób. Jeśli nie to i tak FreeCAD ma tobie trochę do zaoferowania. Bądź cierpliwy, niebawem przewidywane są zmiany.

Jeśli po testowaniu nasuwają ci się jakieś idee, opinie lub pomysły wsparcia, proszę podziel się nimi na forum dyskusyjnym FreeCADa!

FreeCAD jest głównie aplikacją modelowania 3D ogólnego przeznaczenia, nakierowaną na inżynierię mechaniczną i dziedziny pokrewne, jak inne kierunki inżynierii czy architektura. Został stworzony jako platforma do budowania aplikacji 3D dowolnego rodzaju, także pełniących bardzo specyficzne zadania. Z uwagi na to interfejs podzielony jest na Warsztaty (Workbenches). Warsztaty pozwalają na zmianę zawartości interfejsu by wyświetlać narzędzia wymagane do zrealizowania określonego zadania lub grupy zadań.

Dlatego interfejs FreeCADa może być opisywany jako prosty pojemnik, z paskiem menu, widokiem 3D i zespół bocznych paneli do wyświetlania zawartości sceny lub właściwości obiektu. Cała zawartość tych paneli może ulegać zmianom zależnym od warsztatu.

Kiedy pierwszy raz uruchamiasz program FreeCAD, widzisz główny warsztat, który nazywamy „kompletnym” warsztatem. Ten warsztat gromadzi najbardziej dojrzałe narzędzia z pozostałych warsztatów. Dopóki FreeCAD jest dość młody i nie jest jeszcze używany do prac specjalistycznych, ten warsztat jest bardzo przydatny do poznawania FreeCADa. W zasadzie znajdują się w niem wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia geometrii.

Główne cechy FreeCAD:
 • Rozwijany, jako wieloplatformowy: działa i zachowuje się dokładnie tak samo na platformach Windows, Linux i Mac OS X.
 • Jest aplikacją w pełni „okienkową”: posiada pełny interfejs użytkownika, oparty na znanym frameworku Qt, z przeglądarką 3D Open Inventor, pozwalającą na szybki rendering scen i bardzo przystępną reprezentacją graficzną.
 • Działa także jako aplikacja linii poleceń (z małym zapotrzebowaniem na pamięć): w trybie linii poleceń, FreeCAD działa bez interfejsu graficznego, ale ze wszystkimi narzędziami geometrii. Może być używany, np. jako serwer produkujący treść dla innych aplikacji.
 • Może być zaimportowany jako moduł Pythona, do innych aplikacji potrafiących wykonywać skrypty Pythona lub w konsoli Pythona. Podobnie jak w trybie konsolowym, część interfejsu jest niedostępna, ale wszystkie narzędzia geometrii są dostępne.
 • Koncepcja Warsztatów: w interfejsie FreeCADa narzędzia są pogrupowane w warsztaty. Pozwala to na wyświetlanie tylko narzędzi potrzebnych do wykonania określonego zadania, pozostawiając przestrzeń roboczą niezabałaganioną i responsywną.
 • Framework pluginu/modułu do opóźnionego ładowania cech lub typów danych: program jest podzielony na rdzeń i moduły, które mogą być ładowane dopiero wtedy gdy są potrzebne. Większość narzędzi i typów geometrii mieści się w modułach. Moduły zachowują się jak wtyczki i mogą być dodawane lub usuwane z istniejącej instalacji programu.
 • Obiekty łączone parametrycznie: wszystkie obiekty w dokumencie aplikacji są zdefiniowane parametrycznie. Te parametry mogą być modyfikowane w locie i przeliczane w dowolnej chwili. Także relacje pomiędzy obiektami są zapisywane, więc modyfikacja obiektu powoduje modyfikację obiektów zależnych.
 • Parametryczne prymitywy jak sześcian, kula, walec, stożek czy torus.
 • Operacje modyfikacji graficznych, takie jak translacja, obrót, skalowanie, odbicie lustrzane, przesunięcie lub konwersja kształtu, w dowolnej płaszczyźnie przestrzeni 3D
 • Boolean operations.
 • Graficzne tworzenie prostej płaskiej geometrii jak linie, przewody, prostokąty, łuki lub okręgi na dowolnej płaszczyźnie w przestrzeni 3D.
 • Komponenty topologiczne wierzchołki, krawędzie, przewody i płaszczyzny (poprzez skrypty pythona).
 • Testowanie i naprawa narzędzia do siatek.
 • Adnotacje, jak teksty lub wymiary
 • Cofnij/Ponów: wszystko można cofać lub ponawiać przez dostęp do stosu cofania, wiele kroków można cofnąć jednocześnie.
 • Zarządzanie transakcją: Stos cofnij lub ponów zapamiętuję transakcje dokumentu, nie pojedyncze akcje, pozwalając zdefiniować (dla każdego narzędzia) co ma być cofnięte, a co ponowione.
 • Wbudowany framework skryptowania: zawiera wbudowany interpreter Pythona i API które pokrywa niemal każdą część aplikacji, interfejsu, geometrię i reprezentację tej geometrii w przeglądarce 3D. Interpreter potrafi wykonywać zarówno pojedyncze polecenia jak i skomplikowane skrypty, w rzeczywistości całe moduły mogą być zaprogramowane w Pythonie.
 • Wbudowana konsola Pythona z podświetlaniem składni, autouzupełnianiem i przeglądarką klas: polecenia mogą być wydawane bezpośrednio we FreeCAD i natychmiastowo zwracać rezultaty, pozwalając piszącym skrypty na sprawdzanie rezultatów w locie, przeglądać zawartość modułów.
 • Działanie użytkownika widoczne w konsoli: wszystko co robi użytkownik w interfejsie programu wyzwala kod Pythona, który może być wypisywany w konsoli i zapisywany w makrach.
 • Pełny zapis i edycja makr: komendy Pythona powstające podczas działania użytkownika na interfejsie mogą być nagrywane, edytowane jeśli to konieczne, i zapisywane w celu ponownego wykonania.
 • W pełni modyfikowalny graficzny interfejs użytkownika: bazujący na Qt interfejs programu jest w całości dostępny przez interpreter Pythona. Poza prostymi funkcjami, które FreeCAD dostarcza we warsztatach (ang. workbenches), dostępny jest cały framework Qt, pozwalający na dowolne operacje z GUI, jak tworzenie, dodawanie, dokowanie, modyfikowanie lub usuwanie widżetów i pasków narzędzi.
 • I inne.

Pierwsze kroki i inne /Wiki/ ; FreeCAD krok po kroku, czyli krótki samouczek, jak rozpocząć projektowanie 3D ; FreeCAD CAM CNC /9 filmów wideo/

Działa w systemach: Windows 7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (freeware)

Mac OS X build support> = 10.12
Win x86 obsługuje XP/Vista/7/8/10
Win x64 obsługuje 7/8/10/11
Dostępne są AppImages (bez konieczności kompilowania), rodzaj pliku binarnego, który można uruchomić w wielu dystrybucjach Linuksa.

Aby zainstalować, po prostu uruchom instalator Windows. Uprawnienia administratora nie są konieczne, gdy instalujesz FreeCAD tylko dla bieżącego użytkownika. Możesz bezpiecznie zainstalować FreeCAD 0.19.3 na istniejącej instalacji FreeCAD 0.19.x. Jeśli system Windows ostrzeże Cię o potencjalnym ryzyku, możesz to zignorować i wybrać instalację mimo to.
Instalator działa na wszystkich systemach Windows 7, 10 i 11. Windows Vista i starsze nie są obsługiwane. Instalacja FreeCAD 0.19.x nie będzie kolidować z instalacją FreeCAD 0.18 lub wstępną wersją FreeCAD 0.20.

Languages: Afrikaans, Brazilian Portuguese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hrvatski, Hungarian, Italian, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian.

You may also like...