GenealogyJ 3.0 portable

GenealogyJ (w skrócie GenJ) jest programem do przeglądania i edycji danych genealogicznych. Jest odpowiedni zarówno dla osób zajmujących się genealogią jako hobby, jak i dla profesjonalnych badaczy.

GenJ bazuje na standardzie Gedcom, jest napisany w języku Java, co zapewnia możliwość uruchomienia pod różnymi systemami operacyjnymi. Program ten oferuje szereg przydatnych widoków (drzewo, tabela, itp.), a także bogatą gamę raportów – tak przedstawia swój program autor Nils Meier.
Tak jak programy tego typu, zapisuje drzewo genealogiczne do pliku GEDCOM (GEnealogical Data COMmunication) – format wymiany danych pomiędzy programami genealogicznymi, w niektórych programach używany także jako format wewnętrzny.

Do uruchomienia programu wymagana jest maszyna wirtualna Javy (Java Virtual Machine) w wersji co najmniej 1.6

Działa w systemach: Windows XP/Vista
Licencja: bezpłatny (GNU GPL)

Languages: Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Hungarian, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish.

You may also like...