InsideClipboard 1.26 portable

InsideClipboard

Za każdym razem, gdy skopiujemy coś do schowka, aby wkleić go do innej aplikacji, skopiowane dane są zapisywane w wielu formatach. Główna aplikacja schowka w systemie Windows wyświetla tylko podstawowe formaty schowka, takie jak tekst i mapy bitowe, ale nie wyświetla listy wszystkich formatów przechowywanych w schowku.

InsideClipboard to małe narzędzie, które wyświetla zawartość binarną wszystkich formatów, które są aktualnie przechowywane w schowku i pozwalają zapisać zawartość określonego formatu w pliku binarnym.

InsideClipboard nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, wystarczy uruchomić plik wykonywalny (InsideClipboard.exe)

Główne okno programu ma 2 panele. Górny panel wyświetla listę wszystkich formatów, które są aktualnie przechowywane w schowku. Podczas wybierania pojedynczego elementu w górnym panelu okienko dolne wyświetla zawartość wybranego formatu schowka. Możesz przeglądać zawartość ASCII (w przypadku formatów tekstowych, takich jak RTF lub HTML) lub jako zrzut szesnastkowy.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po pobraniu i rozpakowaniu pliku z językiem polskim wrzucamy go do folderu z programem.

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish.

You may also like...