LaTeXDraw 4.0.3 portable

LaTeXDraw

LaTeXDraw to graficzny edytor rysunków wektorowych dla LaTeX. Jest rozwijany w Javie i przez to działa na systemach Linux, Windows i Mac OS X.
Kod PSTricks odpowiadający bieżącemu rysunkowi jest automatycznie generowany i aktualizowany w dedykowanej zakładce PST.

Wykorzystuje graficzny PSTricks języka LaTeX do tworzenia:

1) kodu PSTricks, który można zintegrować z dokumentami LaTeX
2) obrazy PS/PDF, które można dołączyć do dokumentów LaTeX bez żadnych ograniczeń kompilacji

Cechy programu LaTeXDraw:

-import i eksport PSTricks
-eksport pdf/ps
-natywna obsługa tekstu LaTeX
-standardowe operacje kształtu
-biblioteki psplot, psgrid, psaxes, psdame, psframe, psellipse, pscircle, psline, pspolygon, psdiamond, pstriangle, psarc, psbezier, pscustom
-import i eksport SVG.

LaTeX – oprogramowanie do zautomatyzowanego składu tekstu, a także związany z nim język znaczników, służący do formatowania dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych (na przykład: broszur, artykułów, książek, plakatów, prezentacji, a nawet stron HTML). W istocie LaTeX nie jest samodzielnym środowiskiem programistycznym. Jest to jedynie zestaw makr stanowiących nadbudowę dla systemu składu TEX.

TEX – komputerowy system profesjonalnego składu drukarskiego, obejmujący zarówno specjalny język, jak i kompilator przygotowujący pliki w formatach wymaganych przez urządzenia graficzne (drukarki, naświetlarki)

Aby uruchomić program LaTeXDraw, potrzebna jest Java 8 lub wyżej. ‎Aby produkować dokumenty LaTeX za pomocą PSTricks, LaTeX i jego pakiet PSTricks musi być zainstalowany.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Start programu: np. latexdraw-4.xx-win-binaries > latexdraw-4.xx > bin > latexdraw-run.bat

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Catalan, Chinese (Simplified), Czech, English (UK & US), Dutch, French, Galician, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Occitan, Polish, Portuguese, Russian, Serbian, Sinhalese, Spanish, Tamil, Turkish, Ukrainian, Vietnamese.

You may also like...