VSCodium 1.85.2.24019 portable

VSCodium

VSCodium to oparta na społeczności, bezpłatna dystrybucja binarna edytora VS Code (Visual Studio Code) firmy Microsoft w swobodnie licencjonowanych plikach binarnych z domyślną konfiguracją, której kod źródłowy jest open source (na licencji MIT). Visual Studio Code jest objęty licencją inną niż FLOSS i zawiera telemetrię i śledzenie.

Projekt VSCodium istnieje, więc nie musisz pobierać i kompilować ze źródła. Ten projekt obejmuje specjalne skrypty kompilacji, które klonują repozytorium vscode firmy Microsoft, uruchamiają polecenia kompilacji i przesyłają wynikowe pliki binarne do wydań GitHub. Te pliki binarne są objęte licencją MIT, a telemetria jest wyłączona.

Visual Studio Code – darmowy edytor kodu źródłowego z kolorowaniem składni dla wielu języków, stworzony przez Microsoft, o otwartym kodzie źródłowym. Oprogramowanie ma wsparcie dla debugowania kodu, zarządzania wersjami kodu źródłowego za pośrednictwem systemu kontroli wersji Git, automatycznego uzupełniania kodu IntelliSense, zarządzania wycinkami kodu oraz jego refaktoryzacji. Funkcjonalność aplikacji można rozbudować za pomocą rozszerzeń instalowanych z dedykowanego repozytorium rozszerzeń.

Ogólna charakterystyka VSCodium:
  • Kompilacje są dostępne dla Windows, macOS i Gnu/Linux. Mają także wbudowaną obsługę Git, JavaScript, TypeScript i Node.js.
  • VSCodium został stworzony, jako całkowicie darmowa alternatywa dla Visual Studio Code (VS Code) firmy Microsoft bez telemetrii i śledzenia.
  • W programie znajdziemy ponad 100 obsługiwanych języków programowania i technologii.
  • Korzystając z programu będziemy mogli mieć inteligentne uzupełnianie kodu, który zapewnia inteligentne zakończenia oparte na typach zmiennych, definicjach funkcji i zaimportowanych modułach. Znajdziemy również podświetlanie składni.
  • Będziemy mogli debugować kod bezpośrednio z edytora. Użytkownicy będą mieli możliwość debugowania za pomocą punktów przerwania, stosów wywołań i interaktywnej konsoli.
  • Wbudowane polecenia Git. Przejrzyj różnice, pliki etapów i zatwierdź bezpośrednio z edytora.
  • Jest to rozszerzalny i konfigurowalny edytor. Jeśli potrzebujesz więcej funkcji, to zainstaluj rozszerzenia, aby dodawać nowe języki, motywy, debuggery i łączyć się z innymi usługami. Rozszerzenia działają w oddzielnych procesach, zapewniając, że nie spowalniają edytora.
  • Ze względu na funkcjonalność VSCodium powtarza kod Visual Studio i zapewnia zgodność na poziomie wtyczek. Dzięki tym wtyczkom możemy znaleźć dostępne wsparcie dla języków programowania C++, C#, Java, Python, PHP i Go.

Działa w systemach: Windows 7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (MIT License)

VSCodium – v. 1.85.2 / 1.83.1 (32-bit):

Tryb przenośny (portable) Visual Studio Code & VSCodium /ENG/

PortableApps by XJDHDR – v. 1.85.2:

Portapps – v. 1.85.1:

Portapps:
Instalacja: pobierz i zainstaluj najnowszą przenośną konfigurację tam, gdzie chcesz, a następnie uruchom vscodium-portable.exe. Jeśli już zainstalowałeś program z oryginalnej instalacji, przenieś następujące pliki: %APPDATA%\VSCodium* i data\appdata\VSCodium. Następnie uruchom vscodium-portable.exe i usuń VSCodium z komputera.
Aktualizacja: aby dokonać aktualizacji, po prostu pobierz i zainstaluj najnowszą przenośną konfigurację.

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, English, French German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish.

Domyślny język interfejsu: przy użyciu polecenia „Konfiguruj język wyświetlania”. Naciśnij klawisze „Ctrl+Shift+P”, aby wywołać paletę poleceń, a następnie zacznij wpisywać tekst „wyświetlania”, odfiltrować i wyświetlić polecenie „Konfiguruj język wyświetlania”. Naciśnij klawisz „Enter”. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych języków według ustawień regionalnych, a bieżące ustawienia regionalne zostaną wyróżnione. Wybierz inne ustawienia regionalne, aby zmienić język ; Press Ctrl+Shift+P to bring up the Command Palette then start typing „display” to filter and display the Configure Display Language command. Zobacz Dokumentację, aby uzyskać więcej informacji.

You may also like...