Visual Studio Code 1.89.1 portable

Visual Studio Code

Visual Studio Code to wieloplatformowy edytor tekstu opracowany przez firmę Microsoft w oparciu o platformę Electron. To dystrybucja binarna oparta na kodzie z repozytorium Code-OSS, z dodatkowymi zmianami od Microsoftu i dystrybuowana na zastrzeżonej licencji (więcej o licencjonowaniu napisano w tym komentarzu na GitHubie).
Dostępne są następujące wersje Visual Studio Code: Code – OSS – oficjalna wersja open-source Arch Linux / Visual Studio Code – zastrzeżona wersja oznaczona marką Microsoft / VSCodium – społecznościowe wydanie typu open source, anuluje telemetrię w kodzie źródłowym.

VSCodium – ten projekt obejmuje specjalne skrypty kompilacji, które klonują repozytorium vscode firmy Microsoft, uruchamiają polecenia kompilacji i przesyłają wynikowe pliki binarne do wydań GitHub. Te pliki binarne są objęte licencją MIT, a telemetria jest wyłączona.

Visual Studio Code to edytor kodu źródłowego z kolorowaniem składni dla wielu języków. Środowisko oficjalnie wspiera składnie takich języków jak C++, C#, CSS, Dart, Dockerfile, F#, Go, HTML, Java, JavaScript, JSON, Julia, Less, Markdown, PHP, PowerShell, Python, R, Rust, SCSS, T-SQL czy TypeScript. Oprogramowanie ma wsparcie dla debugowania kodu, zarządzania wersjami kodu źródłowego za pośrednictwem systemu kontroli wersji Git, automatycznego uzupełniania kodu IntelliSense, zarządzania wycinkami kodu oraz jego refaktoryzacji. Funkcjonalność aplikacji można rozbudować za pomocą rozszerzeń instalowanych z dedykowanego repozytorium rozszerzeń.

Niektóre cechy Visual Studio Code:
  • Wyjdź poza wyróżnianie składni i autouzupełnianie dzięki technologii IntelliSense, która zapewnia inteligentne uzupełnianie w oparciu o typy zmiennych, definicje funkcji i importowane moduły.
  • Debuguj kod bezpośrednio z edytora. Uruchamiaj lub dołączaj do uruchomionych aplikacji i debuguj za pomocą punktów przerwania, stosów wywołań i interaktywnej konsoli.
  • Praca z Git i innymi dostawcami SCM nigdy nie była łatwiejsza. Przejrzyj różnice, przygotuj pliki i dokonaj zatwierdzeń bezpośrednio w edytorze. Wypychaj i ściągaj z dowolnej hostowanej usługi SCM.
  • Chcesz jeszcze więcej funkcji? Zainstaluj rozszerzenia, aby dodawać nowe języki, motywy, debuggery i łączyć się z dodatkowymi usługami. Rozszerzenia działają w oddzielnych procesach, dzięki czemu nie spowalniają edytora. Dowiedz się więcej o rozszerzeniach.
  • Dzięki Microsoft Azure możesz wdrażać i hostować swoje witryny React, Angular, Vue, Node, Python (i nie tylko!), przechowywać i wysyłać zapytania do danych relacyjnych i opartych na dokumentach, a także skalować z przetwarzaniem bezserwerowym — wszystko z łatwością i wszystko z poziomu VS Code.

Działa w systemach: Windows 10/11 + 7/8
Licencja: kod źródłowy Visual Studio Code jest wolnym oprogramowaniem opublikowanym na licencji MIT, podczas gdy oficjalne wydania Visual Studio Code są objęte licencją własnościową. Dodatkowo edytor zbiera dane telemetryczne według poziomu szczegółowości określonego przez użytkownika.

Microsoft: v. 1.89.1

PortableApps by Peppernrino: v. 1.88.0 & 1.81.1

Portapps: v. 1.85.1

Portapps info:
Instalacja: pobierz i zainstaluj najnowszą przenośną konfigurację, gdzie chcesz, a następnie uruchom plik vscode-portable.exe.
Jeśli zainstalowałeś już Visual Studio Code™ z oryginalnej konfiguracji, przenieś następujące pliki:
%APPDATA%\Code* do data\appdata\Code
Następnie uruchom vscode-portable.exe i usuń Visual Studio Code™ ze swojego komputera.
Aktualizacja: aby dokonać aktualizacji, po prostu pobierz i zainstaluj najnowszą wersję przenośną.

Portapps nie jest stowarzyszone, stowarzyszone, autoryzowane, wspierane ani w żaden sposób oficjalnie powiązane z Visual Studio Code™ ani żadną z jego spółek zależnych lub stowarzyszonych. Oficjalną witrynę Visual Studio Code™ można znaleźć pod adresem https://code.visualstudio.com.
Nazwa Visual Studio Code™ oraz powiązane nazwy, znaki, emblematy i obrazy są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, English, French German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish.

Domyślny język interfejsu przy użyciu polecenia „Konfiguruj język wyświetlania”. Naciśnij klawisze „Ctrl+Shift+P”, aby wywołać paletę poleceń, a następnie zacznij wpisywać tekst „wyświetlania”, odfiltrować i wyświetlić polecenie „Konfiguruj język wyświetlania”. Naciśnij klawisz „Enter”. Zostanie wyświetlona lista zainstalowanych języków według ustawień regionalnych, a bieżące ustawienia regionalne zostaną wyróżnione. Wybierz inne ustawienia regionalne, aby zmienić język ; Press Ctrl+Shift+P to bring up the Command Palette then start typing „display” to filter and display the Configure Display Language command. Zobacz dokumentację, aby uzyskać więcej informacji.

You may also like...