C.a.R. 14.0 portable

C.a.R. (Compass and Ruler)

C.a.R. (Compass and Ruler) to potężny program do wykonywania zadań geometrycznych na komputerze. Zawiera bardzo bogaty zestaw obiektów geometrycznych: automatyczne generacje makr, animacje, automatyczne ścieżki i zestawy biegunowe, wyrażenia dla obiektów, formuły lateksowe, konfigurowalne eksportowanie grafiki i wiele więcej.

Program C.a.R. oferuje wiele interesujących możliwości, aby ułatwić procesy uczenia się i wizualizować wszelkiego rodzaju kształty i obiekty geometryczne: punkty, linie, odcinki, okręgi, łuki, kąty, wielokąty i przekroje stożkowe.

Możesz modyfikować wykonane konstrukcje, zmieniając jedynie położenie punktów bazowych, przeciągając myszką. Nowy obraz jest generowany natychmiast. Dzięki temu użytkownik może analizować skutki zmian i weryfikować poprawność konstrukcji.

Głównym użytkownikiem programu C.a.R. powinna być szkoła. Ale program jest również bardzo przydatny na poziomie uniwersyteckim. Studenci mogą na zajęciach korzystać z programu do geometrii korzystając z sali komputerowej. Uczniowie mogą np. rozwiązywać prace domowe z C.a.R., a także wykonywać demonstrację treści geometrycznych przez nauczyciela na zajęciach za pomocą rzutnika.

Podstawowe cechy programu C.a.R. (Compass and Ruler):
 • geometria z dynamicznymi obiektami, makrami, animacjami
 • szybkie sprawdzenie, jak zmienia się konstrukcja, gdy zmienia się położenie punktów podstawowych
 • sprawdza, czy konstrukcja jest poprawna, zmieniając podstawowe punkty
 • generowanie torów punktów, podczas gdy punkty podstawowe biegną po kontrolowanych ścieżkach
 • zmiana koloru i wyglądu obiektów w dowolnym momencie
 • publikacja konstrukcji w sieci
 • makra umożliwiające tworzenie dużych i skomplikowanych konstrukcji
 • automatyczny opis konstrukcji
 • eksport do stron HTML
 • eksport grafiki w różnych formatach
 • interfejs w wielu językach.

Program do poprawnego działania wymaga środowiska Java w systemie.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Podstawowym programem jest plik zirkel.jar. Ten plik zawiera wszystkie klasy niezbędne do uruchomienia aplikacji. Zawiera również wiele plików pomocniczych, takich jak ikony, teksty pomocy i tłumaczenia językowe. Pliki .jar, to archiwa w rozszerzonym formacie zip., gdzie nie ma potrzeby rozpakowywania archiwum. Pobierając plik .zip program uruchamiamy klikając car_xxxx-xx-xx > doc_en > zirkel.jar

Languages: Danish, English, French, German, Italian, Korean, Netherlands (Dutch), Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Russian, Slovenian, Spanish.

You may also like...