Converter NOW 3.2.1 online

Converter NOW

Converter NOW to skuteczny konwerter jednostek i walut. Upraszcza żmudny proces konwersji między jednostkami miary za pomocą kilku kliknięć. Jest szybki i natychmiastowy: po prostu zacznij pisać i od razu masz konwersję w czasie rzeczywistym ze wszystkimi innymi jednostkami miary. Jest konfigurowalny: jednostki można przeorganizować zgodnie z twoimi priorytetami i twoim przeznaczeniem. Integruje kalkulator, który pozwala wykonywać obliczenia na każdej stronie. Codziennie ma aktualizację wartości walut. Zapewnia pełną obsługę smartfonów i tabletów. Jest darmowy, bez reklam, nie wymaga żadnych uprawnień i nie zbiera Twoich danych.

Converter NOW może przekonwertować ponad 200 jednostek miary i ponad 30 walut.

Oto niektóre z wielkości fizycznych, które Converter NOW jest w stanie przekonwertować:

Waluta: dolary, euro, funty, rupia, jeny itp.
Długość: metry, cale, mile, jardy, lata świetlne itp.
Powierzchnia: metry kwadratowe, hektary, akry itp.
Objętość: metry sześcienne, litry, galony, kufle, łyżki itp.
Czas: sekundy, godziny, dni, lata, tygodnie, tysiąclecia itp.
Temperatura: stopnie Celsjusza, Fahrenheita, Kelvin
Prędkość: metry na sekundę, kilometry na godzinę, węzły itp.
Masa: gramy, funty, tony, jednostki masy atomowej itp.
Siła: Newton, dyna, funt-siła, funt itp.
Ciśnienie: paskal, bar, atomosfery, psi itp.
Energia: dżul, kalorie, kilowatogodziny itp.
Moc: wat, kilowat, moc konia itp.
Zużycie paliwa: mile na galon, kilometry na litr itp.
Systemy liczbowe: dziesiętny, binarny, szesnastkowy itp.
Moment obrotowy: metr Newtona, stopa siły funta, metr funta itp.
Dane cyfrowe: półbajt, bit, bajt, kibibit, kibibajt itp.
Rozmiar butów: Wielka Brytania, Indie, Europa, USA, Japonia itp.
Kąty: stopnie, radiany, minuty itp.
Przedrostek SI: kilo, mega, giga, tera, mili, mikro, nano itp.

Działa w systemach: wieloplatformowy
Dostęp do Internetu
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv3)

Languages: Arabic, Croatian, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spaniash, Turkish.

You may also like...