Tagged: konwerter

0

SvgToPngIconConverter 1.0 portable

SvgToPngIconConverter to bardzo mała aplikacja, która pozwoli nam w prosty sposób na konwersję ikon SVG do formatu PNG o określonym rozmiarze. SVG (ang. Scalable Vector Graphics) – uniwersalny format dwuwymiarowej grafiki wektorowej (statycznej...

0

HPI Converter 2.0 portable

HPI Converter to bardzo prosty program, który konwertuje pliki graficzne HPI na formaty PNG i JPEG. Doskonałe biblioteki źródłowe zdjęć fotograficznych są udostępniane przez firmę Hemera pod nazwą produktu...

0

Free AVI to MP3 Converter 1.3 portable

Free AVI to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki AVI, DivX i Xvid do formatu MP3 lub WAV. Dodatkowo program umożliwia zgrywanie oryginalnych ścieżek audio z plików wideo...

0

Reg Converter 1.2 portable

Reg Converter to małe, przenośne i bezpłatne narzędzie do konwersji danych .reg na .bat, .vbs lub .au3. Oferuje również sposoby wyświetlania ich zawartości. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku...