CSVFileView 2.60 portable

CSVFileView

CSVFileView to proste narzędzie do przeglądania/konwertowania plików CSV. Pozwala ono łatwo przeglądać zawartość CSV lub pliku rozdzielanego tabulatorami utworzonego przez narzędzia NirSoft lub dowolne inne oprogramowanie, w prostej przeglądarce tabel. Możesz sortować linie według jednego z pól, usuwać niechciane pola i zmieniać ich kolejność, a następnie zapisać wynik z powrotem w pliku CSV, pliku rozdzielanym tabulatorami, pliku XML lub raporcie HTML.

Ograniczenia: CSVFileView nie może załadować bardzo dużych plików CSV.

Program nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby zacząć z niego korzystać, po prostu uruchom plik wykonywalny – CSVFileView.exe

Po uruchomieniu CSVFileView możesz otworzyć żądany plik CSV/rozdzielany tabulatorami, korzystając z opcji „Otwórz plik CSV\rozdzielany tabulatorami” (Ctrl + O) lub przeciągając plik z Eksploratora do głównego okna CSVFileView.
Jeśli pierwszy wiersz pliku CSV / rozdzielanego tabulatorami nie zawiera nazw kolumn, należy wyłączyć opcję „Pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn” (w menu Opcje) przed otwarciem pliku.

Po otwarciu żądanego pliku możesz wykonać następujące czynności:
-sortuj linie według jednego z pól, po prostu klikając prawy nagłówek kolumny. Jeśli wartości kolumn są liczbowe, CSVFileView automatycznie dokonuje sortowania numerycznego zamiast sortowania ciągów
-usuń jedną lub więcej kolumn lub zmień ich położenie za pomocą okna „Wybierz kolumny” (F7). Możesz także zmienić pozycję kolumn, przeciągając nagłówki kolumn w inne miejsce
-wybierz jeden lub więcej wierszy lub zaznacz wszystkie wiersze (Ctrl + A), a następnie zapisz je w pliku CSV, rozdzielanym przecinkami, pliku XML lub HTML, używając opcji „Zapisz wybrane elementy” (Ctrl + S). Możesz także nacisnąć Ctrl + C, aby skopiować wybrane linie do schowka, a następnie wkleić je do Excela.

Począwszy od wersji 2.20, CSVFileView pozwala zastosować filtr do przeglądania tylko potrzebnych linii.

Za pomocą CSVFileView można również otworzyć plik dziennika Apache lub innego serwera WWW, który generuje plik dziennika w tym samym formacie . W tym celu należy wyłączyć opcję „Pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn”, otworzyć okno „Zaawansowane otwieranie” (Ctrl+Shirt+O), wpisać \s (znak spacji) w polu separatora i „[] w polu cytatów. Wybierz plik dziennika, który chcesz otworzyć, a następnie naciśnij OK.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10/11
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu, plik z językiem wrzucamy do folderu programu.

Languages: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Hebrew, Italian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Spanish (Argentina), Turkish.

You may also like...