MobileFileSearch 1.45 portable

MobileFileSearch

MobileFileSearch jest narzędziem dla systemu Windows, które pozwala na wyszukiwanie plików wewnątrz urządzenia mobilnego (smartfon lub tablet) podłączonego do portu USB w komputerze z Media Transfer Protocol (MTP) – protokół komunikacyjny. Można wyszukiwać pliki według ich rozmiaru, czasu ich utworzenia, czasu modyfikacji lub nazwy (przy użyciu symboli wieloznacznych). ‎
‎Po znalezieniu plików na smartfonie czy tablecie możesz je opcjonalnie usunąć, skopiować do folderu na komputerze lub wyeksportować listę plików do pliku CSV/Tab-rozdzielony/HTML/XML/JSON. ‎
Narzędzie MobileFileSearch pozwala również na aktywację wyszukiwania z wiersza polecenia, a następnie wyeksportowanie wyniku do pliku lub skopiowanie znalezionego pliku do żądanego folderu na komputerze.

Należy pamiętać, że to narzędzie jest przydatne, jeśli smartfon lub tablet korzystają z protokołu Media Transfer Protocol (MTP) do przeglądania i przesyłania plików przez USB. Jeśli masz opcję podłączenia smartfona lub tabletu, jako urządzenia pamięci masowej (z literą dysku), to narzędzie nie jest potrzebne i możesz wyszukiwać pliki za pomocą dowolnego innego narzędzia wyszukiwania, na przykład takiego programu, jak SearchMyFiles.

MobileFileSearch nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, po prostu uruchom plik wykonywalny MobileFileSearch.exe Po uruchomieniu narzedzia otworzy się okno „Opcje wyszukiwania”, wybierz odpowiednią konfigurację wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk „Rozpocznij wyszukiwanie”.

MobileFileSearch – poradniki, instrukcje

Działa w systemach: Windows Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu z programem.

Languages: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Turkish.

You may also like...