MuseScore 4.0.1 portable / 4.0.2

MuseScore

MuseScore jest darmowym edytorem nutowym utworów muzycznych. Stworzony początkowo hobbistycznie przez Wernera Schweera stał się projektem rozwijanym teraz przez ponad 150 współpracowników z całego świata. Z programem możemy tworzyć partytury na wirtualnych kartkach z pięciolinią.

Podstawowe cechy programu MuseScore:

tworzenie wysokiej jakości grawerowanych partytur muzycznych w środowisku „What-You-See-Is-What-You-Get (WYSIWYG)”. Obsługuje nieograniczoną liczbę pięciolinii, połączone części i wyodrębnianie części, tabulaturę, wejście i wyjście MIDI, notację perkusyjną, przesyłanie między pięcioliniami, automatyczną transpozycję, teksty (wiele zwrotek), diagramy gryfów i ogólnie wszystko, co jest powszechnie używane w zapisach nutowych. Dostępne są opcje stylów umożliwiające zmianę wyglądu i układu, a arkusze stylów można zapisywać i stosować do innych partytur. Istnieją predefiniowane szablony dla wielu typów zespołów. Funkcjonalność można rozszerzyć, korzystając z wielu ogólnodostępnych wtyczek. Może również odtwarzać partytury poprzez wbudowany sekwencer i bibliotekę sampli SoundFont. Zawiera mikser do wyciszania, solo lub regulacji głośności poszczególnych partii, a podczas odtwarzania obsługiwane są różne efekty. Możliwe jest również wyjście MIDI do urządzeń zewnętrznych i syntezatorów programowych.

Do MuseScore można dodać wtyczki, które powiększają jego możliwości. Program importuje i eksportuje pliki w formatach  MusicXML i MIDI. Stworzony utwór możemy zapisać do formatów: .mid, .pdf, .xml, .png i innych. MuseScore może być alternatywą dla bardzo rozbudowanych i płatnych programów do tworzenia partytur takich jak Sibelius (90$) czy Finale (600$).

Działa w systemach:
v. 2.3.2: Windows 7,8,10 (na systemach Windows XP i Vista, może działać, ale już nie jest obsługiwana) ; v. 3.0.x: Windows 7,8,10 ; v. 4.0.x Windows 10/11
Licencja: bezpłatny (GNU GPLv2)

Wersja 4 to istotna zmiana w stosunku do poprzedniej wersji. Stare ustawienia nie są używane. Nowa wersja jest 64-bitowa tylko dla systemu Windows 10/11. Podczas aktualizacji zostanie utworzony folder MuseScorePortableLegacy3 ze starszą wersją istniejącej kopii i ustawień. Możesz także zainstalować wersję 3 bezpośrednio z platformy PortableApps.com i ze strony głównej MuseScore Portable (Legacy 3).


Muse Hub umożliwia instalację MuseScore 4 i Muse Sounds

Wtyczki / Plugins

Languages: Afrikaans, Arabic, Basque (Euskara), Brazilian Portuguese, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch (Nederlands), English, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian +36.

You may also like...