NetworkInterfacesView 1.35 portable

NetworkInterfacesView

NetworkInterfacesView to proste narzędzie, które wyświetla listę wszystkich kart sieciowych / interfejsów zainstalowanych w systemie. Wyświetla aktualnie aktywne interfejsy sieciowe, a także interfejsy sieciowe, które zostały wcześniej zainstalowane, a teraz nie są podłączone (jak bezprzewodowe karty sieciowe USB).
Dla każdego interfejsu sieciowego znalezionego w systemie wyświetlane są następujące informacje (jeśli są przechowywane w rejestrze): Nazwa urządzenia, Nazwa połączenia, Adres IP, Maska podsieci, Brama domyślna, Serwer DHCP, Status, Adres MAC i inne …
Możesz wybrać jeden lub więcej elementów interfejsu sieciowego, a następnie wyeksportować je do pliku xml/html/csv/ lub skopiować do schowka, a następnie wkleić do Excela lub innej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.

Program NetworkInterfacesView nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby zacząć z niego korzystać, po prostu uruchom plik wykonywalny – NetworkInterfacesView.exe.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem „networkinterfacesview_lng.ini” wrzucamy do folderu z programem.

Zmiany w wersji: link

Languages: Brazilian Portuguese, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Korean, Persian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Turkish.

You may also like...