OpenSaveFilesView 1.16 portable

OpenSaveFilesView

OpenSaveFilesView to proste narzędzie wyświetlające listę plików, które wcześniej otworzyliśmy za pomocą standardowego okna dialogowego otwierania/zapisywania systemu Windows.

Dla każdego pliku na liście wyświetlane są następujące informacje: nazwa pliku, rozszerzenie, kolejność (kolejność otwierania plików dla każdego rozszerzenia pliku), czas otwarcia (dostępne tylko dla ostatnio otwartego pliku każdego typu pliku), zmodyfikowany plik i czas utworzenia, rozmiar pliku i atrybuty pliku.

Dane wyświetlane przez to narzędzie pochodzą z następujących kluczy rejestru:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSaveMRU
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32\OpenSavePidlMRU

OpenSaveFilesView nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby zacząć go używać, wystarczy uruchomić plik wykonywalny OpenSaveFilesView.exe.

Po uruchomieniu aplikacji, główne okno wyświetla listę plików, które wcześniej wybraliśmy za pomocą standardowego okna dialogowego otwierania i zapisywania okien.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu programu.

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, Greek, Italian, Persian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish.

You may also like...