Registry Finder 2.55.0 portable

Registry Finder portable

Registry Finder jest ulepszoną wersją wbudowanego edytora rejestru w systemie Windows. Posiada wiele funkcji, które sprawią, że praca z rejestrem będzie bardziej wydajna, wygodna i bezpieczna.

Program Registry Finder umożliwia przeglądanie rejestru lokalnego: tworzenie, usuwanie, zmienianie nazw kluczy i ich wartości, może modyfikować wartości, jako jego typ danych naturalnych (string, multistring, DWORD) lub, jako dane binarne. Może otworzyć wiele okien rejestru. Następnym razem, gdy uruchamiasz Registry Finder, te okna zostaną ponownie otwarte na tych samych pozycjach co poprzednio. Jest wydajny i szybki.

Wszystkie znalezione elementy są wyświetlane w osobnym oknie, jako lista. Każdy wiersz reprezentuje pojedyncze dopasowanie z kryteriami wyszukiwania. Ikona pokazuje, gdzie wystąpiło dopasowanie: nazwa klucza, nazwa wartości lub dane wartości. Dopasowany tekst jest podświetlony na czerwono. ‎
Możesz przejść do dowolnej, znalezionej pozycji w oknie „Rejestr” lub edytować/usuwać elementy bezpośrednio w oknie „Znajdź wyniki”. ‎
Elementy w oknie „Znajdź wyniki” można zapisać do pliku w formacie .reg lub .txt. W drugim przypadku elementy są oddzielone tabulatorem. Pozwala to na łatwe importowanie i analizowanie danych w innych programach, takich jak Microsoft Excel. ‎

Dzięki funkcji „Zamień/Modyfikuj” można łatwo zamienić wszystkie lub konkretne wystąpienia jednego ciągu na inny. Zastąpienie jest wykonywane tylko w elementach, które znajdują się w oknie „Znajdź wyniki”. W oknie dialogowym „Zamień/Modyfikuj” można określić wszystkie elementy albo tylko wybrane. Po zakończeniu wymiany elementy w oknie są aktualizowane. Jeśli jakiś element nie jest zgodny z kryteriami wyszukiwania, nadal pozostaje na liście. ‎
‎Wszystkie operacje, które zmieniają rejestr, w tym usunięcie i zastąpienie można cofnąć i odświeżyć. Operacje są wyświetlane w oknie „Historia”. Aby go otworzyć, kliknij „Widok > Historia” w menu głównym. Ostatnia wykonana operacja jest oznaczona żółtą strzałką.

Cechy aplikacji Registry Finder:

-wytnij, kopiuj, wklej klucze i/lub ich wartości
-cofanie i ponawianie modyfikacja rejestru (z wyjątkiem zmiany uprawnień).
-wiele okien rejestru lokalnego i zdalnego.
-szybkie, nieblokujące wyszukiwanie‎
-wyniki wyszukiwania są wyświetlane na liście.
-wiele wyników wyszukiwania.
-możliwość wyszukiwania w poprzednich wynikach zawęża zakres wyszukiwania
-możliwość wyszukiwania ukrytych kluczy.‎‎

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Languages: Chinese (Simplified), Chinese (Taditional), English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Slovak, Swedish, Turkish.

You may also like...