Registry Life 5.31 portable

Registry Life portable

Registry Life pomoże poprawić błędy w rejestrze i zoptymalizować go. Jest to łatwe w obsłudze, kompaktowe i bezpłatne rozwiązanie do utrzymywania porządku w rejestrze systemu.
Rejestr systemu jest jednym z najważniejszych elementów systemu operacyjnego. Od jego poprawności zależy stabilność systemu operacyjnego i aplikacji.
Podczas instalowania nowych aplikacji rejestr Windows rozbudowuje się, ponieważ zainstalowane aplikacje dodają swoje dane do niego. Nawet jeśli odinstalujemy program przy użyciu funkcji deinstalacji, niektóre informacje pozostają w rejestrze i mają niekorzystny wpływ na wydajność systemu. Ponadto, w miarę upływu czasu, rejestruje się coraz więcej kluczy, które zawierają stare i nieprawidłowe informacje. Te klucze mogą powodować niestabilność aplikacji i ogólnie systemu operacyjnego.

Funkcje Registry Life:

Poprawianie błędów w rejestrze – podczas pracy systemu operacyjnego i różnych programów w rejestrze generowana jest duża liczba rekordów używanych przez programy do ich pracy. Z różnych powodów niektóre rekordy tracą znaczenie. Program rejestruje i usuwa takie rekordy.
Optymalizacja rejestru – za pomocą narzędzia do defragmentacji i kompresji rejestru można zmniejszyć rozmiar plików rejestru i wyeliminować fragmentację. Program szybko i wydajnie optymalizuje rejestr systemu i wyświetla wynik optymalizacji w formie wizualnej.

Po uruchomieniu program Registry Life uruchamia szybkie skanowanie rejestru i sprawdza, czy jest wymagana optymalizacja rejestru. Szybkie skanowanie trwa krócej niż minutę. Wyniki skanowania są wyświetlane jako bloki informacyjne w centralnym obszarze okna programu. Jeśli wyniki skanowania wymagają czyszczenia rejestru lub optymalizacji, użytkownik może rozpocząć te operacje, klikając łącza odpowiednimi blokami. Innym sposobem na rozpoczęcie czyszczenia lub optymalizacji rejestru jest użycie panelu w lewej części okno programu. Główne funkcje są wyróżnione wytłuszczonym drukiem.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

DOWNLOAD INFO – informacje, jak pobierać pliki z poszczególnych serwisów

Po pierwszym uruchomieniu program zapyta, czy chcemy przełączyć na język polski. Jeśli nie ma języka polskiego, postępujemy w następujący sposób: pobieramy plik Polish.sib i wrzucamy go do folderu RegistryLifePortable > App > RegistryLife > Languages. Następnie uruchamiamy program i postępujemy tak, jak pokazane jest na zrzucie ekranu:

Klikamy „Otwórz” i potwierdzamy restart programu.

Languages: Czech, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Russian, Spanish, Turkish, Ukrainian.

You may also like...