grepWin 2.0.10 portable

grepWin to program, który pozwala wyszukiwać i zamieniać tekst w wielu plikach jednocześnie. Może używać wyrażeń regularnych do wykonywania swojej pracy, co pozwala na znacznie skuteczniejsze wyszukiwanie i zastępowanie. Przydaje się, gdy masz wiele dokumentów wymagających poprawek.
grepWin dodaje pozycję do menu kontekstowego powłoki, aby łatwo wyszukiwać wybrane foldery.

Po uruchomieniu grepWin pozwala na wiele sposobów dostosować wyszukiwanie lub zamianę. Na przykład możemy ograniczyć wyszukiwanie do określonych rozmiarów plików, typów plików, wielkość liter, itp. Ponieważ wyrażenia regularne mogą czasami być skomplikowane, program pozwala na dodanie najczęściej używanych wyrażeń do listy ustawień wstępnych.
Po pomyślnym wyszukaniu lub zastąpieniu pasujące pliki zostaną wyświetlone w dolnej części okna dialogowego. Oznacza to, że dwukrotne kliknięcie otworzy plik, a kliknięcie prawym przyciskiem wyświetli domyślne menu powłoki dla tego pliku.
Interfejs programu wyświetla standardowe okno z dobrze zorganizowanym układem. Możesz po prostu określić folder, tekst, który chcemy znaleźć wraz z jego zamiennikiem.

Możesz także zintegrować grepWin z Visual Studio, TU /ENG/ wyjaśnienie w jaki sposób.

Działa w systemach: Windows 7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU GPL)

Po pobraniu plik „portable.exe” dla systemu 64-bit lub 32-bit umieszczamy go w nowym folderze. Plik z językiem polskim (Polski.lang) wrzucamy do tego samego folderu i w „Ustawieniach / Settings” zaznaczamy „Language > Polski”.

Languages: English + Polish

You may also like...