RegScanner 2.75 portable

RegScanner portable

RegScanner to małe narzędzie, które umożliwia skanowanie rejestru, znajdowanie pożądanych wartości rejestru zgodnych z określonymi kryteriami wyszukiwania i wyświetlanie ich na jednej liście. Po znalezieniu wartości rejestru można łatwo przejść do odpowiedniej wartości w RegEdit, po prostu klikając dwukrotnie żądany element rejestru. Możemy również wyeksportować znalezione wartości rejestru do pliku .reg, który może być użyty w RegEdit.

Zalety narzędzia RegScanner w stosunku do edytora RegEdit systemu Windows:

-narzędzie RegScanner wyświetla jednocześnie cały wynik wyszukiwania, więc nie trzeba naciskać klawisza F3, aby znaleźć następną wartość
-oprócz standardowego wyszukiwania ciągów (podobnie jak w RegEdit) RegScanner może również znaleźć wartości rejestru według długości danych, typu wartości (REG_SZ, REG_DWORD itd.) oraz według zmodyfikowanej daty klucza
-może znaleźć ciąg znaków Unicode znajdujący się wewnątrz wartości binarnej
-pozwala na rozróżnianie wielkości liter
-podczas skanowania rejestru RegScanner wyświetla aktualny zeskanowany klucz rejestru, w przeciwieństwie do RegEdit, wyświetlającego po prostu nudne okno dialogowe „Wyszukiwanie w rejestrze”.

Usuń wybrane klucze/wartości
Funkcja usuwania została dodana w wersji 1.80 po wielu żądaniach użytkowników programu. Ta funkcja umożliwia łatwe usuwanie niechcianych kluczy rejestru i wartości znalezionych w procesie wyszukiwania. Jednak w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa uszkodzenia z powodu przypadkowego usunięcia, ta funkcja działa w następujący sposób:
-przed jakąkolwiek operacją usuwania, program zapyta, czy chcemy usunąć, a domyślną odpowiedzią jest NIE
-gdy usuniesz element wartości, tylko wartość zostanie usunięta, gdy usuniesz klucz, cały klucz zostanie usunięty.
-klucz nie zostanie usunięty, jeśli ma jeden lub więcej podkluczy
-dla każdego usunięcia wartości/kluczy kasowania są dodawane do pliku .bak znajdującego się w folderze programu RegScanner.exe. Jeśli program nie utworzy pliku .bak, nie usunie wybranych elementów.

Wskazówki dotyczące korzystania z RegScanner:

-jeśli chcemy wyświetlić wszystkie wartości rejestru pod określonym kluczem, wybieramy „Pozycja rejestru zawiera dowolną wartość” w dopasowanym polu kombi (Opcje skanowania rejestru), odznacz pole „Skanuj następujące klucze bazowe”, a w polu kombi wpisz klucz żądany (Na przykład: HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer)
-jeśli chcesz wyświetlić wszystkie wartości rejestru zawierające dużą ilość danych, odznacz opcję „Dodaj wpis dla każdego klucza”, wybierz „Pozycja rejestru zawiera dowolną wartość” w dopasowanym polu wyboru, wybierz „Wyświetl tylko dane o następującej długości (w bajtach)” i wpisz zakres danych, który chcesz znaleźć, na przykład: od 1000 bajtów do 100000 bajtów
-aby wyświetlić listę wszystkich kluczy rejestru zmodyfikowanych w ciągu ostatnich kilku godzin lub dni, zaznacz opcję „Dodaj wpis dla każdego klucza” i „Dodaj tylko klucze”, wybierz opcję „Pozycja rejestru zawiera dowolną wartość” w pasujące pole kombi, wybierz opcję „Wyświetl tylko klucze, których czas modyfikacji zawiera się w przedziale”, a następnie wybierz zmodyfikowany zakres daty/czasu, który chcesz wyświetlić.

Wyszukiwanie wartości DWORD/Binary
Od wersji 1.40 można wyszukiwać wartości DWORD/Binary. Aby określić wartość DWORD do przeszukania, możesz wpisać (w polu tekstowym „Znajdź ciąg”) wartość dziesiętną (na przykład: 255) lub wartość szesnastkową (na przykład: 0xff).
Aby określić wartość binarną, którą chcesz przeszukać, wpisz (w polu tekstowym „Znajdź ciąg”) ciąg bajtów szesnastkowych, z odstępami między nimi.
Na przykład:
013fc7a127cc4a
01 3f c7 a1 27 cc 4a

Wyszukiwanie rejestru na zdalnym komputerze
Począwszy od wersji 1.40, możesz przeszukiwać rejestr na zdalnym komputerze w sieci. W tym celu należy zalogować się do zdalnego komputera z użytkownikiem admin. Należy również pamiętać, że przeszukiwanie rejestru na zdalnym komputerze może być dość powolne.
Aby uzyskać więcej informacji o łączeniu się z rejestrem zdalnego komputera, przeczytaj:
Jak podłączyć zdalny komputer Windows 7,Vista,XP za pomocą narzędzi NirSoft /ENG/.

Regedit – edytor rejestru Windows działający w trybie graficznym, instalowany wraz z systemem Microsoft Windows. Ze względu na niebezpieczeństwa wynikające z nieumiejętnej modyfikacji rejestru oraz brak możliwości cofania zmian program jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników systemu.

RegScanner jest samodzielnym plikiem wykonywalnym i nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych bibliotek DLL. Aby zacząć go używać, po prostu uruchom plik  regscanner.exe. Po uruchomieniu programu należy wybrać żądane opcje skanowania/wyszukiwania i kliknąć OK, aby rozpocząć skanowanie.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Plik językowy, po rozpakowaniu, wrzucamy do folderu programu

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Belarusian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Taiwanese, Thai, Turkish, Ukrainian, Valencian.

You may also like...