GtkHash 1.5 portable

GtkHash

GtkHash to narzędzie komputerowe do obliczania skrótów wiadomości lub sum kontrolnych. Aplikacja odczytuje wybrany plik i wyświetla obliczony wynik z wielu kryptograficznych funkcji skrótu, w tym: MD5, SHA1, SHA2 (SHA256/SHA512), SHA3 i BLAKE2.
Został zaprojektowany, jako łatwa w użyciu, graficzna alternatywa dla narzędzi wiersza poleceń, takich jak md5sum.

md5sum – program komputerowy służący do obliczania i weryfikacji funkcji skrótu algorytmem MD5.
Program md5sum generuje z dowolnego ciągu danych 128-bitowe sumy kontrolne. Opisuje to specyfikacja RFC1321[1]. Skrót MD5 lub suma kontrolna jest używana jako cyfrowy odcisk pliku (z ang. digital fingerprint). Jest bardzo mało prawdopodobne, że dwa różne pliki istniejące w świecie rzeczywistym będą miały taką samą wartość skrótu MD5 – więcej Wikipedia.

Cechy aplikacji GtkHash:
  • wsparcie dla weryfikacji plików sum kontrolnych z sfv, sha256sum itp.
  • mieszanie z kluczem (HMAC)
  • równoległe i wielowątkowe obliczanie skrótu
  • zdalny dostęp do plików za pomocą GIO/GVfs
  • integracja menedżera plików
  • mały i szybki program
  • wielojęzyczny.

GtkHash jest wolnym oprogramowaniem: możesz je redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation, w wersji 2 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej wersji.

Działa w systemach: Windows 7/8/10/11
Licencja bezpłatny (GNU GPLv2)

Languages 38-100%: Arabic, Bengali, Bengali (Bangladesh), Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Dutch (Belgium), English (GB & US), Esperanto, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Lithuanian, Norwegian (Bokmal), Occidental, Persian, Polish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Russian, Serbian, Spanish, Swedish, Turkish, Vietnamese.

You may also like...