SQuirreL SQL Client 4.4.0 portable

SQuirreL SQL Client

SQuirreL SQL Client jest narzędziem do administrowania bazami danych (raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników). Wykorzystuje JDBC (ang. Java DataBase Connectivity – łącze do baz danych w języku Java) – interfejs programowania opracowany w 1996 r. przez Sun Microsystems, umożliwiający niezależnym od platformy aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za pomocą języka SQL.

SQL (ang. Structured Query Language) – to strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.
Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych (DBMS).
SQL został opracowany w latach 60. w firmie IBM. Stał się standardem w komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Wiele współczesnych systemów relacyjnych baz danych używa do komunikacji z użytkownikiem SQL, dlatego potocznie mówi się, że korzystanie z relacyjnych baz danych to korzystanie z SQL-a.
Pierwszą firmą, która włączyła SQL do swojego produktu komercyjnego, był Oracle. Dalsze wprowadzanie SQL-a, w produktach innych firm, wiązało się nierozłącznie z wprowadzaniem modyfikacji pierwotnego języka. Wkrótce utrzymanie dalszej jednolitości języka wymagało wprowadzenia standardu./Wikipedia/

Środowisko Java Platform Standard Edition zawiera API JDBC, natomiast użytkownik musi uzyskać specjalny sterownik JDBC do swojej bazy danych. Możliwe jest łączenie się z ODBC przez specjalne sterowniki, tłumaczące odwołania JDBC na komendy ODBC.

Program zapewnia edytor, który oferuje uzupełnianie kodu i podświetlanie składni dla standardowego SQL. Zapewnia ona także architekturę wtyczek, które pozwala twórcy wtyczki zmodyfikować wiele zachowań aplikacji w celu zapewnienia funkcjonalności lub funkcje, które są niezależne od bazy danych, bazy danych specyficznych. Ponieważ aplikacja jest w całości napisany w języku Java z Swing komponentów UI, powinien działać na każdej platformie, która ma Java Virtual Machine (JVM).

squirrel_sql_client_icon_orgin

Udostępniony jest za darmo jako oprogramowanie open source, który jest rozpowszechniany na licencji GNU Lesser General Public License.

Niektóre funkcje SQuirreL SQL Client:

-umożliwia edycję przeglądanie obiektów bazy danych, takie jak katalogi, schematy, tabele, wyzwalacze, widoki, sekwencje, procedury, UDT, etc.
-SQL Editor, w oparciu o RSyntaxTextArea – fifesoft.com, zapewnia podświetlanie składni. Potrafi otwierać, tworzyć, zapisywać i wykonywać plików zawierających instrukcje SQL
-obsługuje jednoczesne sesje z wielu baz danych. Pozwala to na porównanie danych i dzielenia między bazami danych SQL
-działa na każdej platformie, która ma Java Virtual Machine
-umożliwia (za pomocą wtyczki) rozszerzenia bazy danych specyficznych dla dostawcy (informacja lub działań, które nie są dostępne przy użyciu standardowego JDBC – patrz SQuirreL SQL Client Plugin API)
-tłumaczenia interfejsu dla wielu języków
-możliwość generowanie wykresów pokazujące relacje tabel
-szablony kodu zdefiniowanego przez użytkownika
-możliwość korzystania z wtyczek
-i inne.

Obsługiwane bazy danych przez SQuirreL SQL Client:

Axion Java RDBMS, Apache Derby, ClickHouse, Fujitsu Siemens SESAM/SQL-Server with the SESAM/SQL JDBC driver, Firebird with the, JayBird JCA/JDBC Driver, Hypersonic SQL, H2 (DBMS), IBM DB2 for Linux, OS/400 and Windows, Informix, Ingres (and OpenIngres), InstantDB, InterBase, Mckoi SQL Database, Microsoft Access with the JDBC/ODBC bridge, Microsoft SQL Server, Mimer SQL, MonetDB, MySQL, Netezza, Oracle Database /8i, 9i, 10g, 11g/, Pointbase, PostgreSQL 7.1.3 and higher, SAPDB, Sybase, Sunopsis XML Driver (JDBC Edition), Teradata Warehouse, Vertica Analytic Database.

W systemie musi być zainstalowana Java Runtime Environment

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (GNU LGPL)

Zmiana języka interfejsu: File > Global Preferences > General > Locale: > np.  pl_PL > OK

Languages: Bulgarian, Brazilian Portuguese, Chinese, Czech, French, German, Italian, Japanese, Polish, Spanish, Russian.

You may also like...