squirrel_sql_client_icon256SQuirreL SQL Client jest narzędziem do administrowania bazami danych (raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników). Wykorzystuje JDBC (ang. Java DataBase Connectivity – łącze do baz danych w języku Java) – interfejs programowania opracowany w 1996 r. przez Sun Microsystems, umożliwiający niezależnym od platformy aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się z bazami danych za pomocą języka SQL.

SQL (ang. Structured Query Language) – strukturalny język zapytań używany do tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych.
Język SQL jest językiem deklaratywnym. Decyzję o sposobie przechowywania i pobrania danych pozostawia się systemowi zarządzania bazą danych (DBMS).
SQL został opracowany w latach 60. w firmie IBM. Stał się standardem w komunikacji z serwerami relacyjnych baz danych. Wiele współczesnych systemów relacyjnych baz danych używa do komunikacji z użytkownikiem SQL, dlatego potocznie mówi się, że korzystanie z relacyjnych baz danych to korzystanie z SQL-a.
Pierwszą firmą, która włączyła SQL do swojego produktu komercyjnego, był Oracle. Dalsze wprowadzanie SQL-a, w produktach innych firm, wiązało się nierozłącznie z wprowadzaniem modyfikacji pierwotnego języka. Wkrótce utrzymanie dalszej jednolitości języka wymagało wprowadzenia standardu./Wikipedia/

Środowisko Java Platform Standard Edition zawiera API JDBC, natomiast użytkownik musi uzyskać specjalny sterownik JDBC do swojej bazy danych. Możliwe jest łączenie się z ODBC przez specjalne sterowniki, tłumaczące odwołania JDBC na komendy ODBC.

Program zapewnia edytor, który oferuje uzupełnianie kodu i podświetlanie składni dla standardowego SQL. Zapewnia ona także architekturę wtyczek, które pozwala twórcy wtyczki zmodyfikować wiele zachowań aplikacji w celu zapewnienia funkcjonalności lub funkcje, które są niezależne od bazy danych, bazy danych specyficznych. Ponieważ aplikacja jest w całości napisany w języku Java z Swing komponentów UI, powinien działać na każdej platformie, która ma Java Virtual Machine (JVM).

SQuirreL SQL Client udostępniony jest za darmo jako oprogramowanie open source, który jest rozpowszechniany na licencji GNU Lesser General Public License.squirrel_sql_client_icon_orgin

Niektóre funkcje aplikacji:
-umożliwia edycję przeglądanie obiektów bazy danych, takie jak katalogi, schematy, tabele, wyzwalacze, widoki, sekwencje, procedury, UDT, etc.
-SQL Editor, w oparciu o RSyntaxTextArea – fifesoft.com, zapewnia podświetlanie składni. Potrafi otwierać, tworzyć, zapisywać i wykonywać plików zawierających instrukcje SQL
-obsługuje jednoczesne sesje z wielu baz danych. Pozwala to na porównanie danych i dzielenia między bazami danych SQL
-działa na każdej platformie, która ma Java Virtual Machine
-umożliwia (za pomocą wtyczki) rozszerzenia bazy danych specyficznych dla dostawcy (informacja lub działań, które nie są dostępne przy użyciu standardowego JDBC – patrz SQuirreL SQL Client Plugin API)
-tłumaczenia interfejsu dla wielu języków
-możliwość generowanie wykresów pokazujące relacje tabel
-szablony kodu zdefiniowanego przez użytkownika
-możliwość korzystania z wtyczek
-i inne.

Obsługiwane bazy danych:
Axion Java RDBMS, Apache Derby, ClickHouse, Fujitsu Siemens SESAM/SQL-Server with the SESAM/SQL JDBC driver, Firebird with the, JayBird JCA/JDBC Driver, Hypersonic SQL, H2 (DBMS), IBM DB2 for Linux, OS/400 and Windows, Informix, Ingres (and OpenIngres), InstantDB, InterBase, Mckoi SQL Database, Microsoft Access with the JDBC/ODBC bridge, Microsoft SQL Server, Mimer SQL, MonetDB, MySQL, Netezza, Oracle Database /8i, 9i, 10g, 11g/, Pointbase, PostgreSQL 7.1.3 and higher, SAPDB, Sybase, Sunopsis XML Driver (JDBC Edition), Teradata Warehouse, Vertica Analytic Database.

Info
Zmiana języka interfejsu: Global Preferences > General > Locale: > pl_PL > OK
Uwaga
W systemie musi być zainstalowana Java Runtime Environment.
Działa w systemach: Windows XP,Vista,7,8,10
Licencja: bezpłatny (freeware – LGPL)
Pobierz /.jar/ v. 3.8.1 Pobierz /.jar/ v. 3.8.0 Pobierz /.paf PApps/ (52 MB / 65 MB) v. 3.7.0 Pobierz /.paf PApps/ v. 3.7.1

Języki / Languages: Bulgarian, Brazilian Portuguese, Chinese, Czech, French, German, Italian, Japanese, Polish, Spanish, Russian.

https://portable.info.pl/wp-content/uploads/2016/12/SQuirreL_SQL_Client_icon256.pnghttps://portable.info.pl/wp-content/uploads/2016/12/SQuirreL_SQL_Client_icon256-150x150.pngzbymalPAFProgramowaniebaza danych,bazy danych,Java DataBase Connectivity,SQL,SQuirreL SQL Client,SQuirreL SQL Client portable
SQuirreL SQL Client jest narzędziem do administrowania bazami danych (raczej dla bardziej zaawansowanych użytkowników). Wykorzystuje JDBC (ang. Java DataBase Connectivity - łącze do baz danych w języku Java) - interfejs programowania opracowany w 1996 r. przez Sun Microsystems, umożliwiający niezależnym od platformy aplikacjom napisanym w języku Java porozumiewać się...