To SRT Converter 2.1.0 portable

To SRT Converter to aplikacja autorstwa Marcina Smółki, która pozwala na hurtową konwersję napisów z formatów TMPlayer, MicroDVD, MPL2 i SubRip do formatu SRT. Większość popularnych odtwarzaczy z obsługą napisów oferuje wsparcie dla formatu SRT.

SRT jest prawdopodobnie najbardziej podstawowym formatem napisów. Składa się z czterech części, wszystkich w formie tekstowej ( liczby określającej, w jakiej kolejności wyświetlane mają być napisy; określenie czasu, w którym napis powinien się pojawić i czasu jego zniknięcia; właściwego napisu oraz  pustej linii wskazującej rozpoczęcie nowego tekstu).

Właściwości programu To SRT Converter:

-automatycznie przeszukuje podane katalogi i wszystkie podkatalogi szukając filmu i wszystkich napisów mu odpowiadających
-wykrywa 4 formaty plików txt – MicroDVD, TMPlayer, MPL2, SubRip
-wykrywa automatycznie FPS z pliku avi. Jeżeli plik w innym formacie, używa biblioteki MediaInfo do pobrania FPSa
-umożliwia wsadową konwersję formatów MicroDVD, TMPlayer, MPL2 do SubRip
-pliki skonwertowane „txt” są przenoszone do oddzielnego katalogu archiwum, więc w razie czego kopia jest zachowana. Plik „srt” zostaje w katalogu z filmem, chyba że zaznaczona jest opcją żeby plików nie archiwizować, wtedy zostają w tym samym katalogu co były
-posiada opcje zapisu skonwertowanego pliku do innego katalogu niż katalog z filmem
-przy wychodzeniu z aplikacji ostatnio użyte opcje są zapisywane do pliku Settings.xml i automatycznie wczytywane przy następnym uruchomieniu aplikacji.

-dodatkowa aplikacja konsolowa, jakby ktoś chciał robić konwersję bez interfejsu graficznego. Aplikacja działa w ten sposób,  że wczytuje pierw plik Settings.xml i używa go jako domyślny zestaw instrukcji. Gdy plik nie istnieje lub wymagane jest  użycie innych opcji, można to zrobić używając następujących parametrów wejściowych:
-path(lub -p) „ścieżka” – ścieżka gdzie znajdują się filmy np. -p „D:Moje Filmy”
-backuppath (lub -bp) „ścieżka” – ścieżka gdzie mają zostać przeniesione napisy po skonwertowaniu np. -bp „D:Moje Archiwum”
-destinationpath (lub -dp) „ścieżka” – ścieżka gdzie mają zostać zapisane docelowo napisy np. -dp „D:Napisy”
-nostamp (lub -ns) – nie zostanie dodana stopka na koniec napisów
-fixtags (lub -fs) – poprawia znaczniki MicroDvd w innych formatach plików
-sourceencoding (lub -se) – umożliwia wybranie domyślnego kodowania znaków przy wczytywaniu plików.
-destinationencoding (lub -de) – umożliwia wybranie kodowania znaków pliku docelowego.
-donotprocess (or -dnp) – umożliwia ignorowanie pliku, jeżeli plik SRT o takiej samej nazwie dla danego filmu już istnieje.
-mediainfopath (or -mip) – umożliwia użycie MediaInfo jako aplikacji konsolowej zamiast biblioteki.

Program wymaga zainstalowanego w systemie pakietu Microsoft .NET Framework 4.0 lub wyżej

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7
Licencja: bezpłatny (freeware)

Zmiany w wersji: link

Languages: English, Polish.

You may also like...