To SRT Converter to aplikacja autorstwa Marcina Smółki, która pozwala na hurtową konwersję napisów z formatów TMPlayer, MicroDVD, MPL2 i SubRip do formatu SRT. Większość popularnych odtwarzaczy z obsługą napisów oferuje wsparcie dla formatu SRT.

SRT jest prawdopodobnie najbardziej podstawowym formatem napisów. Składa się z czterech części, wszystkich w formie tekstowej ( liczby określającej, w jakiej kolejności wyświetlane mają być napisy; określenie czasu, w którym napis powinien się pojawić i czasu jego zniknięcia; właściwego napisu oraz  pustej linii wskazującej rozpoczęcie nowego tekstu).

Właściwości programu To SRT Converter :
-automatycznie przeszukuje podane katalogi i wszystkie podkatalogi szukając filmu i wszystkich napisów mu odpowiadających
-wykrywa 4 formaty plików txt – MicroDVD, TMPlayer, MPL2, SubRip
-wykrywa automatycznie FPS z pliku avi. Jeżeli plik w innym formacie, używa biblioteki MediaInfo do pobrania FPSa
-umożliwia wsadową konwersję formatów MicroDVD, TMPlayer, MPL2 do SubRip
-pliki skonwertowane “txt” są przenoszone do oddzielnego katalogu archiwum, więc w razie czego kopia jest zachowana. Plik “srt” zostaje w katalogu z filmem, chyba że zaznaczona jest opcją żeby plików nie archiwizować, wtedy zostają w tym samym katalogu co były
-posiada opcje zapisu skonwertowanego pliku do innego katalogu niż katalog z filmem
-przy wychodzeniu z aplikacji ostatnio użyte opcje są zapisywane do pliku Settings.xml i automatycznie wczytywane przy następnym uruchomieniu aplikacji.

-dodatkowa aplikacja konsolowa, jakby ktoś chciał robić konwersję bez interfejsu graficznego. Aplikacja działa w ten sposób,  że wczytuje pierw plik Settings.xml i używa go jako domyślny zestaw instrukcji. Gdy plik nie istnieje lub wymagane jest  użycie innych opcji, można to zrobić używając następujących parametrów wejściowych:
-path(lub -p) “ścieżka” – ścieżka gdzie znajdują się filmy np. -p “D:Moje Filmy”
-backuppath (lub -bp) “ścieżka” – ścieżka gdzie mają zostać przeniesione napisy po skonwertowaniu np. -bp “D:Moje Archiwum”
-destinationpath (lub -dp) “ścieżka” – ścieżka gdzie mają zostać zapisane docelowo napisy np. -dp “D:Napisy”
-nostamp (lub -ns) – nie zostanie dodana stopka na koniec napisów
-fixtags (lub -fs) – poprawia znaczniki MicroDvd w innych formatach plików
-sourceencoding (lub -se) – umożliwia wybranie domyślnego kodowania znaków przy wczytywaniu plików.
-destinationencoding (lub -de) – umożliwia wybranie kodowania znaków pliku docelowego.
-donotprocess (or -dnp) – umożliwia ignorowanie pliku, jeżeli plik SRT o takiej samej nazwie dla danego filmu już istnieje.
-mediainfopath (or -mip) – umożliwia użycie MediaInfo jako aplikacji konsolowej zamiast biblioteki.

Program wymaga zainstalowanego pakietu Microsoft .NET Framework 4.0 lub wyżej.
Działa w systemach: Windows XP,Vista,7
Licencja: bezpłatny (freeware)
Pobierz /32-bit/ ( 1,32 MB / 3,99 MB ) Pobierz /64-bit/
Brak wersji instalacyjnej.

Zmiany w wersji: link

English, Polish.
Zrzuty ekranu / Screenshots
To_SRT_Converter_1 To_SRT_Converter_2
https://portable.info.pl/wp-content/uploads/2014/11/To_SRT_Converter_icon256.pnghttps://portable.info.pl/wp-content/uploads/2014/11/To_SRT_Converter_icon256-150x150.pngzbymalInne multimedialne64-bit,FPS,Konwertery,MicroDVD,MPL2,SRT,SubRip,TMPlayer,Video
To SRT Converter to aplikacja autorstwa Marcina Smółki, która pozwala na hurtową konwersję napisów z formatów TMPlayer, MicroDVD, MPL2 i SubRip do formatu SRT. Większość popularnych odtwarzaczy z obsługą napisów oferuje wsparcie dla formatu SRT. SRT jest prawdopodobnie najbardziej podstawowym formatem napisów. Składa się z czterech części, wszystkich w formie...