ToDoList 8.1.21.1 portable

ToDoList to menadżer osobisty do zarządzania zadaniami, projektami, produktywnością, metodą „Getting Things Done” (GTD – dosłownie doprowadzanie roboty do końca – popularna metoda organizacji zajęć, oparta na kolekcjonowaniu spraw i zarządzaniu listami zadań i projektów), harmonogramami i współpracą.
Mamy wiele możliwości, aby śledzić codzienne obowiązki i zadania.

Aplikacja ToDoList jest oprogramowaniem ogólnego przeznaczenia dla systemów Windows, które może być użyte do tworzenia prostych list rzeczy do zrobienia do domu lub do zarządzania złożonymi projektami dla wielu użytkowników biznesu. Oprócz śledzenia statusu zadań program zawiera potężny system rejestrowania i raportowania czasu spędzonego na zadaniach. W połączeniu z potężnymi mechanizmami raportowania sprawia, że aplikacja może być skutecznym narzędziem do fakturowania.

Aplikacja ToDoList odróżnia od większości innych pakietów zarządzania zadaniami tym, że posiada opcję tworzenia hierarchii zadań. Każde podzadanie może być zaplanowane z datą rozpoczęcia i zakończenia, jako priorytet i wielu innych atrybutów. Ponieważ każde subzadanie zostanie zakończone, zadania „rodzicielskie” są aktualizowane na różne sposoby, aby otrzymywać informacje o ogólnych postępach. Wszystko można również wydrukować lub zapisać w różnych formatach w celach sprawozdawczych.

Zawiera wiele opcji, takich jak: obsługuje moduł sprawdzania pisowni w komentarzach zadaniowych i tytułach. Możne chronić zadania za pomocą haseł, wysyłać je za pośrednictwem wiadomości e-mail, dostosować rodzaj treści, ustawiać przypomnienia, sortować wiele zadań zgodnie z szerokim zestawem kryteriów, jak również zadania eksportować do arkuszy stylów (format XLS). Importuje zadania np. z MS Outlooka i GanttProject, a eksportuje dokumenty do formatów MM (FreeMind), GAN (GanttProject), ICS (iCalendar), CSV, TXT i HTML.

Jeżeli chcemy pozbyć się programu klikamy Pomoc > Odinstaluj

Program uruchamiamy na prawach administratora

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware / EPL-1.0)

Dla wersji v. 8 wymagana jest wersja Microsoft Visual C++ 2010 i wyżej lub uruchom ToDoList z uprawnieniami administratora. Wersja v. 7 nie wymaga uprawnień administratora

DOWNLOAD – informacje, jak pobierać pliki z poszczególnych serwisów

Languages: Danish, English (UK & US), French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Nederlands (Belgium), Polish, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish.

You may also like...