WinPrefetchView 1.37 portable

WinPrefetchView

WinPrefetchView to małe narzędzie, które odczytuje pliki pobierania wstępnego przechowywane w systemie i wyświetla zapisane w nich informacje. Przeglądając te pliki, możesz dowiedzieć się, które pliki są używane przez jaką aplikację i które pliki są ładowane podczas rozruchu systemu Windows.
Informacje w pliku pobierania wstępnego służą do optymalizacji czasu ładowania aplikacji przy następnym uruchomieniu.

Narzędzie WinPrefetchView pozwala również usunąć wybrane pliki pobierania wstępnego. Pamiętaj jednak, że nawet po usunięciu pliku pobierania wstępnego, plik zostanie utworzony ponownie przez system operacyjny po ponownym uruchomieniu tego samego programu.

Program nie wymaga żadnego procesu instalacji ani dodatkowych plików DLL. Aby zacząć z niego korzystać, po prostu uruchom plik wykonywalny – WinPrefetchView.exe

Główne okno WinPrefetchView zawiera 2 panele: górny panel wyświetla listę wszystkich plików Prefetch w twoim systemie. Po wybraniu pliku w górnym okienku w dolnym okienku wyświetlana jest lista plików przechowywanych w wybranym pliku pobierania wstępnego, które reprezentują pliki, które zostały załadowane przez aplikację w poprzednim czasie, w którym był używany.
Jest to również specjalny plik pobierania wstępnego z nazwą pliku „NTOSBOOT-B00DFAAD.pf”, który może wyświetlać listę plików ładowanych podczas uruchamiania systemu Windows.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Aby zmienić język WinPrefetchView, pobierz plik zip odpowiedniego języka, wyodrębnij plik „winprefetchview_lng.ini” i umieść go w tym samym folderze, w którym zainstalowałeś narzędzie WinPrefetchView.

Languages: Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Dutch, English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Korean, Polish, Romanian, Russian, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Valencian.

You may also like...