HashMyFiles 2.44 portable

HashMyFiles

HashMyFiles bardzo małe i darmowe narzędzie do generowania sum kontrolnych MD5, SHA1, CRC32, SHA-256, SHA-384 i SHA-512 plików w systemie. Mogą one pomóc w ustaleniu, czy plik został zmodyfikowany lub uszkodzony, a także pomóc w analizie (kontrola w bazie danych VirusTotal), czy zawiera jakieś złośliwe oprogramowanie.
Informacje o pliku mogą być zapisywane do raportu (text/html/xml), który zawiera nazwę, ścieżkę, datę, rozmiar pliku, wersję i inne informacje. Integruje się z menu kontekstowym Eksploratora Windows.

Program HashMyFiles nie wymaga żadnego procesu instalacji lub dodatkowych bibliotek DLL. Aby rozpocząć korzystanie z niego, wystarczy uruchomić plik wykonywalny (HashMyFiles.exe). Po uruchomieniu go można dodać pliki i foldery, w których chcemy zobaczyć hash MD5/SHA1. Można to zrobić za pomocą „Dodaj plik” i „Dodaj folder” w menu lub przez przeciągnięcie plików i folderów z Eksploratora Windows do okna głównego aplikacji.
Program może być uruchamiany bezpośrednio z Eksploratora Windows. Aby włączyć tę funkcję, należy przejść do menu „Opcje”, a następnie wybierz „Włącz menu kontekstowego eksploratora”. Po włączeniu tej funkcji można kliknąć prawym przyciskiem myszy na dowolny plik lub folder w Eksploratorze Windows i wybrać opcję „HashMyFiles” zobaczymy sumy kontrolne. Po uruchomieniu opcji „HashMyFiles” dla folderu będzie wyświetlane dane dla wszystkich plików w wybranym folderze.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Po rozpakowaniu plik z językiem wrzucamy do folderu z programem.

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Dutch, English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Valencian.

You may also like...