Wireless Network Watcher 2.26 portable

Wireless Network Watcher

Wireless Network Watcher to małe narzędzie, które skanuje sieć bezprzewodową i wyświetla listę wszystkich komputerów i urządzeń, które są obecnie podłączone do naszej sieci. Dla wyszukanych przez program urządzeń wyświetlane są następujące informacje: adres IP, adres MAC, firmę, która wyprodukowała kartę sieciową i ewentualnie nazwę komputera. Umożliwia również eksportowanie listy podłączonych urządzeń w HTML / XML / CSV / TXT lub skopiować listę do schowka, a następnie wkleić do programu Excel lub innego arkusza kalkulacyjnego. Po uruchomieniu program automatycznie lokalizuje kartę sieci bezprzewodowej i skanuje sieć.

W rzadkich przypadkach, możliwe jest, że Wireless Network Watcher nie wykryje prawidłowo karty sieci bezprzewodowej, to należy przejść do okna „Opcje zaawansowane” (F9) i ręcznie wybrać odpowiednią kartę sieciową.
Choć to narzędzie przeznaczone jest oficjalnie do skanowania sieci bezprzewodowych, można również używać go do skanowania małych sieci przewodowych.

Program nie wymaga procesu instalacji lub dodatkowych bibliotek DLL. W celu rozpoczęcia korzystania z niego wystarczy rozpakować plik wykonywalny (WNetWatcher.exe) z pliku .zip i uruchomić go.

Domyślnie narzędzie wykorzystuje wewnętrzną bazę danych adresów MAC zapisaną w pliku .exe, ale nie zawsze jest na bieżąco z najnowszymi adresami.
Można ręcznie pobrać plik najnowszych adresów MAC ze strony http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt – następnie umieścić “oui.txt” w tym samym folderze, w którym “WNetWatcher.exe” się znajduje. Po uruchomieniu program będzie automatycznie ładować i używać listy pobranej w pliku “oui.txt” zamiast używać adresów MAC z wewnętrznej bazy danych.

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10 – 64 & 32-bit
Licencja: bezpłatny (freeware)

Aby zmienić język Wireless Network Watcher, pobierz plik zip odpowiedniego języka, rozpakuj plik „wnetwatcher_lng.ini” i umieść go w tym samym folderze, w którym zainstalowano narzędzie Wireless Network Watcher.

Zmiany w wersji: link

Languages: Arabic, Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Icelandic, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Rusian, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Valencian, Vietnamese.

You may also like...