WirelessKeyView 2.22 portable

WirelessKeyView

WirelessKeyView to małe i proste narzędzie przeznaczone do odzyskiwania haseł sieci bezprzewodowych WEP/WPA sieci WiFi, zapisanych w komputerze.

Narzędzie WirelessKeyView obsługuje kody zapisane w usługach „Wireless Zero Configuration” (Windows XP) oraz „WLAN AutoConfig” (Windows Vista).

Dodatkowo aplikacja posiada możliwość łatwego eksportu dekodowanych danych do plików txt / html / xml. Pojedyncze klucze można kopiować do schowka.

Programu używamy na prawach administratora.

Niektóre programy antywirusowe wykrywają narzędzie WirelessKeyView, jako zainfekowane trojanem lub wirusem. Jest to fałszywy alarm. Autor wyjaśnia tę kwestię na swojej stronie internertowej: LINK

Działa w systemach: Windows XP/Vista/7/8/10
Licencja: bezpłatny (freeware)

Zip Password: WKey4567#

Aby spolszczyć program WirelessKeyView,  po ściągnięciu pliku z językiem polskim (wirelesskeyview_lng.ini), wrzucamy go bezpośrednio do folderu z programem.

Languages: Arabic, Belarusian, Brazilian Portuguese, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Galician, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Macedonian, Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Taiwanese, Thai, Turkish, Ukrainian, Valencian.

You may also like...